A A A

Informácia o prechode výplaty finančnej pomoci pre odídencov Ukrajiny z medzinárodného na vnútroštátny systém od 01.09.2022

DomovČlánkyInformácia o prechode výplaty finančnej pomoci pre odídencov Ukrajiny z medzinárodného na vnútroštátny systém od 01.09.2022
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:23. septembra 2022

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) poskytovali krátkodobú prechodnú finančnú pomoc ľuďom, ktorí opustili územie Ukrajiny kvôli ozbrojenému konfliktu  pri uspokojovaní základných životných podmienok pri  ich pobyte na Slovensku od 01.05.2022 do 31.08.2022.

Ak Vám medzinárodné organizácie poskytnú finančnú podporu poslednýkrát v septembri 2022 je potrebné, aby ste sa v priebehu mesiaca september 2022, osobne dostavili na  úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta Vášho pobytu na území SR za účelom poskytovania pomoci v hmotnej núdzi pre Vás a Vašich rodinných príslušníkov.

  • Ak ste už poberali pomoc v hmotnej núdzi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, musíte prísť najneskôr do 7. októbra.
  • Ak ste dostávali finančnú pomoc len od UNHCR, mali by ste prísť najneskôr do 30. septembra.

Ak ste osobou so zdravotným postihnutím, ktorá má obmedzenú schopnosť pohybu a z tohto dôvodu sa nemôžete osobne dostaviť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo veci žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi, kontaktujte telefonicky najbližší úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Bude za Vami vyslaný pracovník za účelom vyplnenia žiadosti/aktualizácie údajov. Zoznam úradov a ich adresy a kontaktné údaje nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/urady-kontakty.html?page_id=287

Čo si mám priniesť na ÚPSVR ?

  • preukaz odídenca Vás a Vašich rodinných príslušníkov

Bližšie informácie nájdete na: Hmotná núdza > ÚPSVaR (gov.sk)