A A A

III. volebný obvod

DomovPoslanciIII. volebný obvod
Štefan Mičura

Štefan Mičura

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 3