A A A

Kvapka lásky pre Banskú Štiavnicu

DomovČlánkyKvapka lásky pre Banskú Štiavnicu
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:2. mája 2023

Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica pozývajú všetkých dobrovoľných darcov krvi na darovanie, ktoré sa uskutoční 16. mája 2023 od 8:00 do 10:00 hod. v Kultúrnom centre, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica. V prípade záujmu sa nahláste, prosím, na Oddelení regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov 045/694 9654 alebo na SČK – Banská Štiavnica: banskastiavnica@redcross.sk, 0904 102 373.