Mestská knižnica oznamuje


Mestská knižnica Banská Štiavnica ponúka na odpredaj vyradené zväzky kníh za zostatkové ceny. Z priloženého zoznamu si môžete objednať e-mailom alebo telefonicky knihy, ktoré si bude možné následne prevziať v knižnici v čase prevádzky. Otváracie hodiny sú PO, UT, ST a PI: 8.00- 17.00, ŠTVRTOK je nestránkový deň.
Odpredaj vyradených kníh bude aktuálny do 31.3.2024.

Zoznam kníh
Formát Plain
Stiahnuť

Podobné články

27. februára 2024
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

Dňa 23. 3. 2024 sa uskutočnia Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Pre účely volebnej kampane sú z...

23. februára 2024
Harmonogram orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2023/2024

Čistenie mesta po zimnej údržbe 2023/2024 bude prebiehať postupne v závislosti od poveternostných po...

22. februára 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v...

17. februára 2024
Spoznaj stredné školy v Banskej Štiavnici

Pozývame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich zákonných zástupcov 5.3.2024 o 16:30 do ZŠ Jozefa Kollára na stretnutie o ponuke stredných škôl.