Miestne referendum 29.6.2024


Miestne referendum sa bude konať v sobotu dňa 29.6.2024 od 7:00 hod. do 20:00 hod. s nasledovnou otázkou:

“Súhlasíte s tým, aby mesto Banská Štiavnica zachovalo mestskú plaváreň, otvorilo a samo ju prevádzkovalo – Kúpele-plaváreň, Mládežnícka 10, 969 01 Banská Štiavnica?”

Oprávnení voliči zakrúžkovaním označia na hlasovacom lístku odpoveď ÁNO alebo NIE.

 

Zoznam okrskov a ulíc
Formát Pdf
Stiahnuť

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...