Navigácia


Informácie

16. jún 2021, meniny má Blanka


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodO MesteZnámi ŠtiavničaniaMatej Kornel Hell


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mestská polícia

Radničné námestie 1
Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 01
Mobil: +421 905 597 673


Reklama

  • HUAJA
  • Ocenenia
  • VIO TV
  • Fond na podporu umenia
  • OZ Margarétka

Matej Kornel Hell

Matej Kornel Hell 

(* 1653 Horný Slavkov - † 04.11.1743 Banská Štiavnica)


Hlavný banský strojmajster, konštruktér, vynálezca.


Plastika: V. Oravec, foto: Ján Petrík


Dosiaľ je sporné miesto jeho pôvodu, v archívoch absentuje aj presný dátum jeho narodenia (1651 alebo 1653), no pravdepodobne pochádzal z Čiech. Do Banskej Štiavnice sa prisťahoval okolo roku 1693. Najprv bol v službách kniežaťa Fürstenberga, ktorý uzavrel s banskou komorou zmluvu na odvodnenie banskoštiavnických baní. Od roku 1694 pôsobil v priamych službách banskej komory. Synovi Jozefovi Karolovi Hellovi pomáhal pri konštruovaní vahadlového čerpacieho stroja. 

 

Ako konštruktér vodočerpacích banských strojov výrazne prispel k vysokej technickej úrovni baníctva a ním navrhnuté stroje pomohli zachrániť viaceré banské prevádzky pred zatopením. V r.1707 presvedčil modelmi a nákresmi svojho gápľa generála Bercsényiho, ktorý na príkaz Františka II. mal bane zatvoriť. Na jeho podnet J.K.Hell začal so stavbou a v r.1708 uviedli do prevádzky vodnočerpací gápeľ v šachte Magdaléna. V r.1718 skonštruoval najvýznamnejšie čerpacie zariadenie 18.storočia, keď skombinoval vodnú energiu so zvieracou silou. Konštrukčne vylepšil aj dovtedy používané konské gáple a štangenkunsty. Vo funkcii strojmajstra vyriešil odvodnenie najväčšieho banského závodu Horná Bíberova štôlňa. Pre potreby  panovníckeho dvora a Dvorskej komory vypracoval v r.1737 rozsiahlu správu o využiteľnosti svojich návrhov v praxi a ich prínose k zefektívneniu banskej prevádzky. O rok neskôr navrhol protipožiarnu striekačku, o ktorú prejavilo záujem i mesto Banská Štiavnica.

 

Vodné nádrže z 18. storočia boli menšie, so zemnými sypanými hrádzami. Bolo ich asi 15 a ich výstavba sa koncentrovala do bezprostrednej blízkosti Banskej Štiavnice, Štiavnických Baní a Hodruše. Už vtedy bolo rozhodnuté, že perspektívnym zdrojom energie bude aj v nasledujúcom období voda. K naplneniu tohto rozhodnutia výrazne prispel Matej Kornel Hell. Postavil Veľkú Vindšachtskú, prebudoval a rozšíril Spodnú Vindšachtskú (dnes Suchý tajch), Hornú Hodružskú a vodnú nádrž Evička. Využitím vodnej energie, ktorá bola v týchto vodných nádržiach akumulovaná, 7 vodočerpacích zariadení na vodný pohon s kývavým pákovým prevodom nielenže vyčerpalo všetku banskú vodu z mnohých už zatopených a opustených banských diel, ale v podstate aj ďalšiu banskú vodu. Voda z týchto vodných nádrží sa čoraz viac používala aj na prevádzku stúp.

 

Spolu so synom Jozefom Karolom Hellom a vedcom, matematikom, kartografom a staviteľom Samuelom Mikovínim vytvorili v okolí Banskej Štiavnice obdivuhodný systém vodných nádrží - tajchov - a jarkov, zdroj energie pre čerpacie stroje, banskú a úpravárenskú techniku 2. polovice 18. storočia, ktorá patrila medzi vtedajší vrchol banskej techniky v baníctve.


K najvýznamnejším z nich patria: Počúvadlo, Veľká a Malá Richňava, Veľka Vindšachta, Evička, Klinger, Rozgrund, Veľký a Malý Kolpašský, Ottergrund. Do konca 18. storočia bolo postavených asi 60 vodných nádrží, z ktorých sa do súčasnosti zachovalo 23 (napr. vodné nádrže Počúvalské, Kolpašské, Hodrušské, Rychňavské jazero, Klinger). Banskoštiavnické tajchy sa stali súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a pripomínajú unikátny vodohospodársky systém, ktorý bol celoživotným dielom Mateja Kornela.


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste