Navigácia


Informácie

27. júl 2021, meniny má Božena


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálne

Život v meste

 • Zverejnenie návrhu dodatku VZN mesta Banská Štiavnica, 26.07.2021
  Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6 ods. (3) a (4) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh: Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel …
 • Upresnenie času očkovania., 26.07.2021
  Očkovanie sa uskutoční pre prihlásených dňa 28.07.2021 od 8:00 hod. do 11:00 hod.  v Základnej škole J. Kollára  na sídlisku Drieňová v Banskej
 • Verejná vyhláška, 26.07.2021
  Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa zákona č. 416/2001 Z.z., § 3 písm. b) o prechode niektorých pôsobností …
 • SOŠ lesnícka - Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 26.07.2021
  Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica v zmysle § 281 - 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 23.07.2021
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Dominika Zsigmondová,  Marian …
 • Verejná vyhláška, 22.07.2021
  Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, …
 • Voľná pracovná pozícia, 22.07.2021
  Základná škola Jozefa Horáka, Ul. Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica, prijme do zamestnania pedagogického zamestnanca v kategórii: pedagogický asistent/asistent učiteľa. Predpokladaný dátum nástupu: od …
 • Oznámenie o očkovaní v našom meste, 22.07.2021
  Vážení občania , na základe spolupráci s VN Žiar nad Hronom, Svet zdravia a.s. je možné, v prípade záujmu,  očkovať sa v našom meste jednodávkovou vakcínou  proti ochoreniu COVID-19 očkovacou látkou …
 • Verejná vyhláška, 22.07.2021
  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredia požiadal o doručenie verejnou vyhláškou upovedomenia účastníkom konania o nových podkladoch pred vydaním rozhodnutia v súvislosti s plánovanou výstavbou
 • Oznámenie o uložení zásielky, 21.07.2021
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:   Patrik Šarközi, Ján …
 • Verejná vyhláška, 21.07.2021
  Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, …
 • Verejná vyhláška, 20.07.2021
  Informácia pre verejnosť podľa §24 ods. 1 a oznámenie zámeru podľa §23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o psudzovaní vplyvou na životné prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších …
 • Verejná vyhláška, 20.07.2021
  Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa zákona č. 416/2001 Z.z., § 3 písm. b) o prechode niektorých pôsobností …
 • Oznámenie o uložení zásielky, 20.07.2021
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Jana Krčová Michal …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 16.07.2021
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Juraj Kačáni, Marek Golian s …
 • Archív aktualít

Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 19734)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5402 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3200 hlasov)
  16.2 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3453 hlasov)
  17.5 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3846 hlasov)
  19.5 %
 • Neviem sa vyjadriť (3833 hlasov)
  19.4 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Parkovanie v meste