Navigácia


Informácie

15. máj 2021, meniny má Žofia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálne

Život v meste

 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 12.05.2021
  Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri  obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 28.4.2021:
 • Rozhodnutie, 12.05.2021
  Okresný úrad Banská Štiavnica požiadal o zverejnenie rozhodnutia na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Banská Štiavnica >>>.
  Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 12. 5. 2021.
  Doba vyvesenia: do 27. 5. …
 • Verejná vyhláška, 12.05.2021
  Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov …
 • Očkovanie v mobilnom očkovacom centre, 11.05.2021
  Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Banská Štiavnica pozývajú obyvateľov nad 60 rokov na očkovanie proti COVID-19, ktoré sa uskutoční vo štvrtok a piatok (13. – 14.5. 2021) v čase 9.00 – 17.00 v priestoroch Domu …
 • Verejná vyhláška, 07.05.2021
  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky požiadal o doručenie verejnou vyhláškou oznámenia o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia hrádze, vodných kanálov, zátopovej nádrže Belianskeho tajchu za …
 • Opatrenia zamerané na predchádzanie zaburinenia pozemkov, 05.05.2021
  Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
  v y z ý v a všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov …
 • Aktuálna výchova a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach., 05.05.2021
  Po zasadnutí pandemickej komisie dňa 4.mája 2021 vedenej primátorkou mesta Mgr.Nadeždou Babiakovou, za prítomnosti riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica boli v oblasti školstva prijaté …
 • Výzva reštauráciám - denné menu, 05.05.2021
  Prosíme reštaurácie, ktoré zverejňujú denné menu na stránke mesta, aby si prekontrolovali aktuálnosť svojich zverejnených ponúk.
  Za spôsobené problémy sa
 • Oznam mestskej knižnice, 03.05.2021
  Mestská knižnica v Banskej Štiavnici prechádza od 4.5.2021 do bežného režimu prevádzkových hodín, teda denne od 8.00 do 17.00 hod. s nestránkovým dňom vo štvrtok a obedovou prestávkou v čase 11.30-12.00. Pobočka na …
 • Verejná vyhláška, 03.05.2021
  Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa zákona č. 416/2001 Z.z., § 3 písm. b) o prechode niektorých pôsobností …
 • Oznámenie o uložení zásielky, 03.05.2021
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Gabriel Čierny, Eliška …
 • Zápisnica z rokovania MsZ mesta Banská Štiavnica, 03.05.2021
  V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov mestský úrad zverejňuje zápisnicu z rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28. 4. 2021 prostredníctvom …
 • Obrazovo-zvukový záznam z rokovania MsZ mesta Banská Štiavnica, 03.05.2021
  V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov mestský úrad zverejňuje z rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28. 4. 2021 prostredníctvom …
 • Oznámenie o uložení zásielky, 30.04.2021
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Lukáš Šuhaj s …
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 28.04.2021
  Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri  obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 28.4.2021: Adam …
 • Archív aktualít

Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 19367)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5302 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3114 hlasov)
  16.1 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3406 hlasov)
  17.6 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3787 hlasov)
  19.6 %
 • Neviem sa vyjadriť (3758 hlasov)
  19.4 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste