Navigácia


Informácie

15. máj 2021, meniny má Žofia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneZákladné školy a materské školy...

Život v meste

Základné školy a materské školy v okrese Banská Štiavnica - aktuálna situácia k 8.februáru 2021

Dátum: 08.02.2021 Kategória: Oznamy Autor: PaedDr. Viera Ebert

V zmysle usmernenia RÚVZ v Žiari nad hronom zo dňa 8. februára 2021  je v okrese Banská Štiavnica  možné otvoriť základné a materské školy s podmienkou dodržania odporúčaných protiepidemických opatrení.

 

Vzhľadom k uvedenému sa krízový štáb mesta na zasadnutí dňa 8.2.2021 zhodol, že vzhľadom k víkendovému testovaniu rodičov, zamestnancov škôl, následnej dezinfekcii škôl polymérovou metódou  a dostatočnými ďalšími protiepidemickými opatreniami,   ZŠ Jozefa Horáka, ZŠ Jozefa Kollára bude od utorka 9.februára 2021 poskytovať prezenčné vyučovanie ( v škole) žiakom I.stupňa, pričom pre týchto žiakov budú otvorené aj školské kluby detí a  bude im poskytnuté aj školské stravovanie. Žiaci II.stupňa ZŠ , ktorí spadajú do kategórie žiakov, ktorí sa nemôžu vzdelávať z domu budú pokračovať  v zabehnutej forme vzdelávania 5+1 v škole, pričom od utorka  - 9.2.2021 je podmienkou ich vzdelávania v škole  preukázanie testu  COVID-19 s negatívnym výsledkom ( test žiaka + jedného rodiča)

Materské školy : Ul.Bratská, Ul.1.mája, Ul.Mierová pokračujú vo výchove a vzdelávaní od pondelka 8.2.2021 obvyklým spôsobom, celodennou starostlivosťou, pričom rodič , ktorý chce dieťa umiestniť do MŠ  musí mať  platný test na COVID-19 s negatívnym výsledkom, čo preukáže čestným prehlásením pri odvzdávaní dieťaťa do MŠ.

 

Základná umelecká škola bude otvorená pre žiakov I.stupňa v individuálnej forme až po jarných prázdninách, teda od 22.februára 2021.

 

Upozorňujeme rodičov, že v súvislosti s aktuálnymi výsledkami epidemiologickej situácie v okrese Banská Štiavnica sa budú jednotlivé opatrenia pre školy a školské zariadenia aktualizovať po konzultácii s RÚVZ v Žiari nad Hronom, o čom budú rodičia včas informovaní cez riaditeľstvá jednotlivých škôl a na web.stránke mesta.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste