Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Na základe iniciatívy BBSK je možné prihlásiť sa na očkovanie vakcínou proti vírusu COVID 19 aj na mobilné očkovacie centrum v Banskej Štiavnici. Prihlásiť na očkovanie sa môžu občania mesta Banská Štiavnica vo veku 60 a viac rokov.


Prihlasovanie sa realizuje na webovom sídle: bbsk.nahradnici.sk vytvorením konta.


Vytvorenie konta umožňuje lepšie a prehľadnejšie spravovať údaje, obsiahnuté v databáze náhradníkov. Rovnako toto konto umožňuje pomôcť rodinným príslušníkom, príbuzným či iným osobám s ich registráciou do systému, napr. v prípade, že na ich strane existujú nejaké prekážky pre samoregistráciu (vek, neznalosť či nedostupnosť technológií a pod.).


Poskytovateľ očkovania oznámi registrovanej osobe miesto a čas očkovania v mobilnom očkovacom centre.


zdroj: BBSK