Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Ak sa obyvateľ nemohol alebo nevedel sčítať sám, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. Asistované sčítanie sa bude konať v termíne od 03.05.2021 do 13.06.2021.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ASISTOVANOM SČÍTANÍ


Čo je asistované sčítanie

Asistované sčítanie realizuje v súčinnosti so Štatistickým úradom SR samospráva. Je sčítaním, pri ktorom sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov. Samospráva na území mesta zriaďuje kontaktné miesta.


Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou techniky, ktorú má k dispozícii alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.

Senior, obyvateľ s vážnymi zdravotnými problémami má možnosť požiadať o pomoc mobilného asistenta, ktorý prichádza k nemu domov s tabletom, aby ho v pohodlí domova sčítal. Mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na call centrum alebo na Mestský úrad 045/694 96 39. Číslo call centra bude zverejnené po spustení asistovaného sčítania na stránke www.scitanie.sk. Pre zaevidovanie požiadavky na mobilného asistenta, musí občan uviesť svoje meno a priezvisko, adresu  a číslo telefónu. Mobilný asistent bude občana následne kontaktovať, aby si sním dohodol presný termín a čas návštevy.


Pandemická bezpečnosť

Pretože asistované sčítanie prebieha v období pandémie COVID-19, budú prijaté preventívne opatrenia v zmysle osobitého pokynu. Každé kontaktné miesto bude dezinfikované, stacionárny asistent bude mať k dispozícii dezinfekciu rúk a ochranné rukavice. Vstup do priestoru kontaktného miesta bude možný len s použitím respirátora FFP2. Mobilní asistenti budú tiež vybavení ochrannými prostriedkami.


Ako poznáme asistenta a čím sa preukáže

Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania, je možné si spätne overiť zavolaním na Mestský úrad.


POZOR!

Zdôrazňujeme, že NIKTO PROAKTÍVNE NECHODÍ pri sčítaní 2021 k obyvateľovi domov. Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať Mestský úrad alebo políciu.


 ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV V MESTE BANSKÁ ŠTIAVNICA

Občania, ktorí sa nesčítali v období samosčítania do 31.3.2021, majú možnosť navštíviť 2 kontaktné miesta, kde im ochotne pomôžu sčítať sa stacionárni asistenti.


1/ Administratívna budova MsÚ v Žemberovom dome – bývalá predajňa mäsa

     Ulica: Námestie sv. Trojice  5/ 1 , tel.: 0915/693 571


Prevádzkové hodiny

2/  Komunitné centrum Banská Štiavnica

      Ulica: Šobov 1407/7, Tel.: 0910/688 173


Prevádzkové hodiny

Vstup do priestoru kontaktného miesta bude umožnený len osobám s prekrytými dýchacími cestami respirátorom FFP2.V priestore bude obmedzený počet osôb /1 osoba na 15m2/.