Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVoľná pracovná pozícia

Život v meste

Voľná pracovná pozícia

Dátum: 09.06.2021 Kategória: Úradná tabuľa Autor: PaedDr. Viera Ebert

Základná škola Jozefa Kollára, L.Svobodu 40, Banská Štiavnica, prijme do zamestnania školského špeciálne pedagóga s predpokladaným dátumom nástupu od 1.9.2021.


Kvalifikačné predpoklady :

V zmysle  § 11,§10 ods.2) a §12 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky  MŠVVaŠ SR  č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ponúkaný plat: V súlade so zákonom  č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópiu dokladov o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte elektronicky, alebo poštou do 30.6.2021 na adresu:


ZŠ Jozefa Kollára, Ul.L.Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica

zsjkollara@gmail.com


Informácie: 045 6920627

                   0911370041
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica