Navigácia


Informácie

26. júl 2021, meniny má Anna/Hana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVerejná vyhláška

Život v meste

Verejná vyhláška

Dátum: 22.07.2021 Kategória: Úradná tabuľa Autor: PhDr. Katarína Harvanová

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu

na pozemku register "C" parc. č. 6969/51, register "C" parc. č. 6969/118, register "C" parc. č. 7855/1 v katastrálnom území Banská Štiavnica.


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 22. 7. 2021.

Doba vyvesenia: do 6. 8. 2021.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Parkovanie v meste