Navigácia


Informácie

27. júl 2021, meniny má Božena


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanCivilná ochrana

Civilná ochrana

MIMORIADNA UDALOSŤ - FENOMÉN SÚČASANOSTI

Ničivé povodne, storočná voda, pretrhnuté hrádze, požiare, evakuácia, víchrica, únik chlóru sú v súčasnosti časté slová v našom slovníku. V mnohých z nás evokujú  strach o svoj život a život svojich blízkych, o majetok, o svoju budúcnosť. Táto príručka Vám pomôže pripraviť sa na dopad možných následkov živelných pohrôm a ďalších mimoriadnych udalostí spôsobených ľudskou činnosťou. Neznalosť základného správania sa v hraničných životných situáciách, podľahnutie panike a strachu spôsobuje často viac škôd ako sama mimoriadna udalosť. Myšlienka "Šťastie praje pripraveným", je v tomto prípade namieste.


Všeobecné zásady správania sa účastníka vzniku mimoriadnej udalosti

Ak ste účastníkom vzniku mimoriadnej udalosti, postúpte informáciu o mimoriadnej udalosti čo najskôr na tieto tiesňové telefónne čísla:


112 Integrovaný záchranný systém
150, 691 22 22 Hasičská a záchranná služba
155 Záchranná zdravotnícka služba
158 Polícia
159 Mestská polícia mesta Banská Štiavnica

 

a

 • snažte sa vždy jednať v pokoji a bez paniky
 • najprv chráňte život a zdravie až potom majetok
 • varujte ostatné ohrozené osoby vo svojom najbližšom okolí
 • pomáhajte susedom, svojmu najbližšiemu okoliu hlavne starým a chorým ľuďom, nevládnym, deťom
 • zbytočne netelefonujte, telefónnu sieť potrebujú záchranári
 • nepodceňujte vzniknutú situáciu
 • poslúchnite pokyny pracovníkov záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy
 • rešpektujte pokyny z oficiálnych zdrojov - televízia, rozhlas, mestský rozhlas, rádiovozy
 • nerozširujte poplašné a neoverené správy

Všeobecné zásady správania sa pri ohrození mimoriadnou udalosťou

Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva

O ohrození mimoriadnou udalosťou je občan varovaný alebo vyrozumený:

 • ampliónmi záchranných zložiek
 • sirénami
Varovný signál  Tón sirény   Trvanie
Všeobecné ohrozenie kolísavý 2 minúty
Ohrozenie vodou stály 6 minút
Koniec ohrozenie stály 2 minúty

 • rádiovozmi
 • verejnoprávnymi a miestnymi rozhlasovými a televíznymi stanicami
 • nariadeniami pre obyvateľstvo

Na stiahnutie:

PROJEKT CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA

Nositeľ projektu: odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

Príjmatelia: obyvatelia obcí a miest okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom


Predseda krízového štábu:

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta

Kontakt: Tel.: 045 694 9611, Mobil: 0905 525 941,

E-mail: nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk


Podpredseda krízového štábu:

Ing. Marian Zimmermann, zástupca primátorky mesta

Kontakt: Tel.: 045 694 9614, Mobil: 0918 993 471

E-mail: marian.zimmermann@banskastiavnica.sk


Členovia krízového štábu:

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednosta MsÚ

Kontakt: Tel.: 045 694 9612, Mobil: 0917 146 331

E-mail: ivana.ondrejmiskova@banskastiavnica.sk


Ing. Jaromír Piliar, vedúci odd. organizačného VSaSV

Kontakt: Tel.: 045 694 9617, Mobil: 0905 597 672

E-mail: jaromir.piliar@banskastiavnica.sk


Ján Petrík, pracovník na úseku civilnej ochrany

Kontakt: Tel.: 045 694 9615, Mobil: 0905 525 946

E-mail: jan.petrik@banskastiavnica.sk


PhDr. Peter Šemoda, náčelník MsPo

Kontakt: Tel.: 045 694 9601, Mobil: 0917 146 330

E-mail: peter.semoda@banskastiavnica.sk


RNDr. Pavel Bačík, konateľ Bytovej správy s.r.o.

Kontakt: Mobil: 0903 696 183

E-mail: konatel@bsbs.sk


Peter Heiler, riaditeľ Technických služieb, m.p.

Kontakt: Tel.: 045 692 2244, Mobil: 0905 682 279

E-mail: ts.riaditel@banskastiavnica.sk


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Čierna skrinka