Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Koronavírus - ako znížiť riziko infekcie

AKTUÁLNE: V Banskej Štiavnici je možné podstúpiť antigénový test na ochorenie COVID 19 na troch mobilných odberných miestach:


 


PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU V MESTE BANSKÁ ŠTIAVNICA

 

Dôležité informačné letáky o chorobe, priebehu, ochrane proti COVID-19 a iné.

 

Aktuálne informácie z Úradu vlády SR:Aktualizované 30.04.2021


Aktualizované 27.04.2021

Aktualizované 23.04.2021

Aktualizované 14.04.2021

Aktualizované 09.04.2021

Aktualizované 30.03.2021


Aktualizované 01.02.2021

Aktualizované 18.01.2021

Aktualizované 11.01.2021

Aktualizované 08.01.2021

Aktualizované 04.01.2021

Aktualizované 18.12.2020

Aktualizované 18.11.2020

Aktualizované 15.11.2020

Aktualizované 13.11.2020
Aktualizované 10.11.2020

Aktualizované 9.11.2020


Aktualizované 19. 10. 2020

Aktualizované 16. 10. 2020

Aktualizované 15. 10. 2020

Aktualizované 14. 10. 2020

Aktualizované 13. 10. 2020

Aktualizované 12. 10. 2020

Aktualizované 9. 10. 2020

Aktualizované 6. 10. 2020

Aktualizované 5. 10. 2020

Aktualizované 1. 10. 2020

Aktualizované 29. 9. 2020

Aktualizované 18. 9. 2020

Aktualizované 31. 8. 2020

Aktualizované 29. 7. 2020

Aktuálne informácie v súvislosti s COVID -19:

  • Regionálny úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom bude v okrese Banská Štiavnica vykonávať zvýšené kontroly nad dodržiavaním hygienických opatrení a prijatými opatreniami v súvislosti s COVID – 19.
  • Mesto Banská Štiavnica vyzýva občanov a návštevníkov mesta na dôsledné dodržiavanie prijatých opatrení tzn. nosenie rúšok, vykonávanie dezinfekcie rúk, zvýšenie bezpečných odstupov atd. Dodržiavajte zásadu R.O.R. (ruky-odstup-rúško).
  • V prípade zvyšovania počtu nakazených na COVID – 19 prijme Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s RUVZ ďalšie opatrenia, aby šíreniu predišlo.
  • Zostaňme všetci naďalej zodpovední a nepodceňujme opatrenia.

Aktualizované 27. 7. 2020

Aktualizované 10. 6. 2020

Aktualizované 2. 6. 2020

Aktualizované 27. 5. 2020

Aktualizované 21. 5. 2020

Aktualizované 20. 5. 2020

Aktualizované 12. 5. 2020

Aktualizované 11. 5. 2020

Aktualizované 7. 5. 2020

Aktualizované 6. 5. 2020

Aktualizované 5. 5. 2020

Aktualizované 4. 5. 2020

Aktualizované 30. 4. 2020

Aktualizované 28. 4. 2020

Aktualizované 27. 4. 2020

Aktualizované 24. 4. 2020

Aktualizované 23. 4. 2020

Aktualizované 22. 4. 2020

Aktualizované 21. 4. 2020

Aktualizované 20. 4. 2020

Aktualizované 17. 4. 2020

Aktualizované 16. 4. 2020

Aktualizované 15. 4. 2020

Aktualizované 14. 4. 2020

Aktualizované 9. 4. 2020

Aktualizované 8. 4. 2020

Aktualizované 7. 4. 2020

Aktualizované 6. 4. 2020

Aktualizované 3. 4. 2020

Aktualizované 2. 4. 2020

Aktualizované 1. 4. 2020


Aktualizované 30. 3. 2020

Aktualizované 27. 3. 2020

Aktualizované 26. 3. 2020

Aktualizované 25. 3. 2020

Aktualizované 24. 3. 2020

Aktualizované 23. 3. 2020

Aktualizované 20. 3. 2020

Aktualizované 19. 3. 2020

Samospráva mesta dala šiť ďalšie rúška, ktoré v priebehu dnešného dňa začnú byť distribuované pre občanov mesta nad 60 rokov (vrátane).


Aktualizované 18. 3. 2020


Aktualizované 17. 3. 2020

 

OZNAM

Samospráva mesta dala šiť rúška, ktoré v priebehu dnešného dňa začnú byť ditribuované pre občanov mesta nad 70 rokov (vrátane).


Aktualizované: 16. 3. 2020


Aktualizované 15. 3. 2020


Aktualizované: 13. 3. 2020


Aktualizované: 12. 3. 2020


Aktualizované: 11. 3. 2020


Aktualizované: 10. 3. 2020


Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Banská Štiavnica konaného dňa 10.3.2020


Z dôvodu spomalenia šírenia koronavírusu Krízový štáb mesta Banská Štiavnica prijíma preventívne opatrenia v termíne od 10.3.2020 do 24.3.2020 vrátane a uvedené opatrenia môžu byť dopĺňané:

Opatrenia na pracoviskách MsÚ:

Opatrenia na úseku školstva:

Iné odporúčania:

Prosíme obyvateľov mesta, študujúcich študentov v Banskej Štiavnici a návštevníkov mesta, aby boli zodpovední a vo vlastnom záujme sa riadili odporúčaniami odborníkov a samosprávy mesta. Prijaté opatrenia nie sú dôvodom na paniku, ale sú prijaté vo verejnom záujme a majú za cieľ znížiť riziko šírenia koronavírusu.


Aktualizované: 9. 3. 2020


V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa mesto Banská Štiavnica riadi usmerneniami inštitúcií, ktoré majú v kompetencii vydávať rozhodnutia v danej oblasti.


Na základe  rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, a v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu v SR zo dňa 6. marca 2020 mesto Banská Štiavnica:

Zároveň informujeme, že dopravca SAD Zvolen, a. s. prijal preventívno-bezpečnostné opatrenia, ktorými reaguje na možné riziká prenosu ochorenia prímestskej dopravy.


Mesto Banská Štiavnica bude naďalej situáciu monitorovať a v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom zdravotníctva SR aktualizovať informácie a prijímať potrebné opatrenia. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.


Príslušníci Mestskej polície Banská Štiavnica budú v teréne priebežne monitorovať uplatňovanie výziev a odporúčaní na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.


USMERNENIA NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU

INFORMÁCIE

Tel.: 0800 221 234

web: http://www.uvzsr.sk/index.phpoption=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153