A A A

Archív 2011

DomovObčanMestské podnikyTechnické službyZmluvyArchív 2011

Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DátumzverejneniaČíslozmluvy                       Obsah zmluvy                      
29.03.201101/2011Mandátna zmluva – koordinácia odpad.hospodárstva
29.03.201102/2011Poistná zmluva – skládka Principlac
29.03.201103/2011Dodatok k zmluve – monitoring objektov
29.03.201104/2011Zmluva o dodávke energie – ul.Kammerhofská
29.03.201105/2011Dodatok k mandát.zmluve –  koordinácia projektu kvalita ovzdušia
04.05.201106/2011Ostraha objektov_Bandog security
04.05.201107/2011Prenájom parkovacieho miesta_Mgr.Holub
04.05.201108/2011Prenájom parkovacieho miesta_Dexia banka
04.05.201109/2011Prenájom parkovacieho miesta_Vojtech Maruniak
04.05.201110/2011Prenájom zariadenia_lyžica podkop_Ing.Daubner
04.05.201111/2011Zmluva o poskytnutí služby
18.05.201112/2011Kúpna zmluva_štrkodrva
01.06.201113/2011Prenájom parkovaích miest_Ing.Rada
01.06.201114/2011Zmluva o poskytovaní služby
06.06.201115/2011Prenájom parkovacieho miesta_Tidly, sro
09.06.201116/2011Prenájom parkovacieho miesta_Ing.Anguš
15.06.201117/2011Dočasné zapožičanie kotercov karant.stanice
15.06.201118/2011Zmluva na vývoz a likvidáciu odpadu
21.06.201119/2011Prenájom parkovacích miest_HBÚ
29.06.201120/2011Prenájom parkovacích miest_hostel sv.Juraj
29.01.201121/2011Prenájom parkovacích miest_penzión Nostalgia
29.01.201122/2011Zmluva o zabezpečení služby_Beňo
12.07.201123/2011Zmluva_zabezpečenie služby_čistota Počúvadl.jazero
19.07.201124/2011Zmluva_mobil.WC_Belianske jazero
19.07.201125/2011Zmluva_mobil.WC_jazero Klinger
19.07.201126/2011Zmluva_mobil.WC_Počúvadlianske jazero
19.07.201127/2011Zmluva_mobil.WC_ul.Mládežnícka
19.07.201128/2011Zmluva_mobil.WC_detské ihrisko Drieňová
26.07.201129/2011Zmluva_zneškodňovanie odpadov_Mikona
26.07.201130/2011ZoD_zneškodňovanie odpadov_Alusolid ZU
26.07.201131/2011ZoD_zneškodňovanie odpadov_Stavos Slovakia
26.07.201132/2011ZoD_zneškodňovanie odpadov_Anton Antol
26.07.201133/2011ZoD_zneškodňovanie odpadov_Pamstav
26.07.201134/2011ZoD_zneškodňovanie odpadov_Bačíkstav
26.07.201135/2011ZoD_zneškodňovanie odpadov_ f.Binder
15.08.201136/2011ZoD_zneškodnovanie odpadov_ f.Four Trade
15.08.201137/2011ZoD_zneškodňovanie odpadov_Tóth Richard
15.08.201138/2011Zmluva o podnájme parkov.miesta_Lekáreň Helios
15.08.201139/2011Zmluva o prenájme stĺpov VO_Kaníková Zuzana
12.10.201140/2011Zmluva o prenájme parkov.miesta_Union Travel
12.10.201141/2011Zmluva o prenájme stĺpov VO_Mirador
12.10.201142/2011Zmluva o prenájme parkov. miesta_ Slov.vod.podnik
12.10.201143/2011Zmluva o prenájme parkov. miesta_VÚB
12.10.201144/2011ZoD_technic.asist.verej.obst._Eurokonzult
12.10.201145/2011Zmluva o prenájme parkov. miesta_Vodohosp.podnik
09.11.201146/2011Zmluva o poskyt.služby_stravovanie
09.11.201147/2011Zmluva s Rec.fondom_o poskyt.prostriedkov z RF
09.11.201148/2011Zmluva o pren.park.miesta_Ing.Hanusek
09.11,201149/2011Príkazná zmluva_Mgr.Bačíková
15.11.201150/2011Dodatok k zmluve_parkovacia služba Bc.Klein
15.11.201151/2011Zmluva o prevode správy_majetok_multifunkčné čistiace vozidlo
22.11.201152/2011Zmluva o poskyt.služby_audit
19.12.201153/2011Zmluva o prenájme podp.bodov_dohoda o jej ukončení
19.12.201154/2011Zmluva o prenájme podp.bodov_nová zmluva