A A A

Archív 2012

DomovObčanMestské podnikyTechnické službyZmluvyArchív 2012

Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DátumzverejneniaČíslozmluvy                       Obsah zmluvy                      
10.01.201201/2012Zmluva o poskyt. služby_Bc.Klein
10.01.201202/2012Zmluva o dielo_prijatie a likvid.odpadu_Bontap Pro
26.01.201203/2012Dodatok 02 k zmluve_Zber elektroodpadu
26.01.201204/2012Dodatok 33 k Zmluve o prevode správy majetku_autob.zastávky
26.01.201205/2012Zmluva o prevod. správy majetku_motor.vozidlá a odovzd.protokol
08.02.201206/2012Zmluva o prenáj.park.miesta_Lekáreň Helios
08.02.201207/2012Zmluva o prenáj.park.miesta_H-service Mgr.Holub
08.02.201208/2012Zmluva o prenáj.park.miesta_HBÚ
08.02.201209/2012Zmluva o prenáj.park.miesta_Tidly, s.r.o.
08.02.201210/2012Zmluva o prenáj.park.miesta_Ing.Anguš
10.02.201211/2012Zmluva o prenáj.park.miesta_VÚB
22.02.201212/2012Zmluva o prenáj.park.miesta_Penzión Nostalgia
22.02.201213/2012Zmluva o prenáj.park.miesta_Hostel sv.Jura
22.02.201214/2012Zmluva o prenáj.park.miest_Slov.vodohosp.podnik
05.03.201215/2012Príkazná zmluva_Mgr.Bačíková
05.03.201216/2012Zmluva na prijatie a likvid.odpadu_JOPO-J.Polák
19.03.201217/2012Dodatok 2 k Zmluve (zber elektroodpadu)
19.03.201218/2012Zmluva o nájme nebyt. priestorov
13.04.201219/2012Zmluva o odbere netried.plastov_Marius Pedersen
13.04.201220/2012Zmluva o prenájme park.miesta_ERB_Rada
13.04.201221/2012Zmluva o prenájme par.miesta_Union Travel
13.04.201222/2012Zmluva o prenájme park.miesta_Kováč Viktor
23.04.20123/2012Zamestnávateľská zmluva_dopl.dôch.sporenie
23.04.201224/2012Zmluva o prevode správy majetku
07.05.201225/2012Zmluva o prenáj.mobil.tribún_Obec Sv.Anton
07.05.201226/2012Príkazná zmluva_Stabilita d.d.s.,a.s.
07.05.201227/2012Výpoveď zmluvy o prenájme stĺpov VO
07.05.201228/2012Zmluva o prenájme stĺpov VO_ROS, Bratislava
07.05.201229/2012Zmluva na zber, prepravu a zneškod. kalov zo septikov a žúmp
07.05.201230/2012Zmluva o výpožičke koterca v kar.stanici
07.05.201231/2012Zmluva o poskytovaní služby
14.05.201232/2012Dodatok k zamestn.zmluve_Stabilita, d.d.s., a.s.
23.05.201233/2012Zmluva o prenáj.stĺpov VO, f.Castel
23.05.201234/2012Zmluva o dielo_odber elektroodpadu
23.05.201235/2012Zmluva o dielo_dodávateľ_hydraulická ruka
23.05.201236/2012Zmluva o prenáj,stĺpov VO-f.Gratis
28.05.201237/2012Zmluva na výkon_monitoring vôd_skládka Principlac
28.05.201238/2012Zmluva o dielo_monitoring.sklád.plynov
01.06.201239/2012Zmluva o poskyt.služby_WC Billa
15.06.201240/2012Zmluva_zneškod.priemysel.odpadu_Ciglan
20.06.201241/2012Zmluva na výkon monit.sadania skládky
19.07.201242/2012Dohoda o ukonč.prenájmu nebyt.priestorov_Bytová správa
19.07.201243/2012Zmluva na zneškod. odpadov_Triere, s.r.o.
19.07.201244/2012Zmluva o poskyt.služby_mobil.WC_parkovisko ul.Mládežnícka
19.07.201245/2012Zmluva o poskyt.služby_mobil.WC_Belianske jazero
19.07.201246/2012Zmluva o poskyt.služby_mobil.WC_Klinger jazero
19.07.201247/2012Zmluva o poskyt.služby_mobil. WC_detské ihrisko_Drieňová
19.07.201248/2012Zmluva o poskyt.služby_mobil.WC_Počúvadlianske jazero
20.07.201249/2012Zmluva o prevádzkovaní sústavy VO_sídl.Drieňová
20.07.201250/2012Zmluva na zneškod.odpadu_separovaný odpad
31.07.201251/2012Zmluva o prenájme stĺpov Vo _ROS, s.r.o
31.07.201252/2012Zmluva o prenájme stĺpov VO_COOP Jednota
31.07.201253/2012Kúpno predajná zmluva
08.08.201254/2012Príkazná zmluva
10.08.201255/2012Príloha 1 k Zmluve o dodávke elektriny
10.08.201256/2012Zmluva_zneškod.odpadu_Lekáreň Helios
15.08.201257/2012Zmluva o výpožičke_priestory pre zberňu
15.08.201258/2012Zmluva o zneškodňovaní odpadu_f.Rotabalance
24.08.201259/2012Dodatok 1 k Zmluve o dodáv.plynu
24.08.201260/2012Rámcová zmluva_odber skl. črepov_Vetropack Nemšová
24.08.201261/2012Zmluva o odbere batérií a akumulátorov
06.09.201262/2012Dodatok 1 k zmluve o výpožičke koterca
06.09.201263/2012Zmluva/dodatok k zmluve o pripojení
06.09.201264/2012Zmluva o dočasnom odstavení príves.vozíka
17,09.201265/2012Zmluva na vývoz a zneškod. odpadov_Kapa staveb.spol. BB
17.09.201266/2012Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služby (parkoviská)
05.10.201267/2012Zmluva na zneškod.odpadov_nebez.odpad_Rekonbau Šedibok
05.10.201268/2012Zmluva na zneškod.odpadov_staveb.odpad_Rekonbau Šedibok
25.10.201269/2012Aktualizácia zmluvy o dodávke plynu
25.10.201270/2012Dodatok k zmluve o poskyt.ver.služby č.zmluvy 0297654
25.10.201271/2012Dodatok k zml. o poskyt.ver.služby, č.zmluvy 0097575,0097574
25.10.201272/2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb
25.10.201273/2012Dohody o prevodoch telefónnych čísiel
08.11.201274/2012Zmluva o uzavr.budúcej zmluvy_odber BRKO
03.12.201275/2012Zmluva na prijateie a likv. odpadu_autoservis Jutoma
03.12.201276/2012Zmluva o poskyt.služby_odvoz KO_TS, a.s. Ružomberok
19.12.201277/2012Zmluva na zneškod. odpadu_Antol Anton
19.12.201278/2012Komisionárska zmluvva_predaj PL_Diskáčik
19.12.201279/2012Komisionárska zmluva_predaj PL-Hotel Salamander
27.12.201280/2012Zmluva o dielo_výkon služby v oblasti OH_Obec Sv.Anton
27.12.201281/2012Kúpna zmluva_kúpa sanitky Toyota od Mesta BS