A A A

Archív 2013

DomovObčanMestské podnikyTechnické službyZmluvyArchív 2013

Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DátumzverejneniaČíslozmluvy                            Obsah zmluvy                      
07.01.201301/2013Dodatok 5 k zmluve o poskyt.služby (parkov.služba)
07.01.201302/2013Dodatok 1 k zmluve o poskyt.služby (opravy mechanizmov)
08.01.201303/2013Dodatok 1 k zmluve o poskyt.služby (zimná údržba)
17.01.201304/2013Zmluva o poskytovaní služby _ ZÚ
17.01.201305/2013Zmluva o pripoj.zariadenia_VO_ul.Dr.Straku 12
17.01.201306/2013Zmluva o pripoj.zariadenia_VO_ul.L.Svobodu
25.01.201307/2013Poistná zmluva_rekultivovaná skládka
25.01.201308/2013Kúpna zmluva_predaj sanitky Toyota
01.02.201309/2012Zmluva o prenáj.park.miesta_Hostel Sv.Juraj
01.02.201310/2013Zmluva o prenáj.park.miesta_Penzión Nostalgia
01.02.201311/2013Zmluva o prenáj.park.miesta_Viktor Kováč
01.02.201312/2013Zmluva o zabez.prevádzky_predaj park.lístkov cez SMS
01.02.201313/2013Dodatok 36 k Zmluve o prev.správy hosp.s majetkom mesta
11.02.201314/2013Zmluva o prenáj.park.miesta_ BaGFinance Profit group, s.r.o.
11.02.201315/2013Zmluva o prenáme .park. miesta_Lekáreň Helios, s.r.o.
11.02.201316/2013Zmluva o prenájme park. miesta_Tidly, s.r.o.
11.02.201317/2013Zmluva o prenájme park.miesta_Vodohospod.výstavba
11.02.201318/2013Zmluva o prenájme parkov.miesta_Hlavný banský úrad
11.02.201319/2013Zmluva o prenájme parkovacieho miesta_Ing.R.Anguš
15.02.201320/2013Zmluva o prenájme park. miest_Union Travel
20.02.201321/2013Zmluva o prenáj.park.miesta_Mgr. Holub
20.02.201322/2013Zmluva o prenáj.park.miesta_Comex
20.02.201323/2013Zmluva o prenáj.park.miesta_ERB Finančné služby
20.02.201324/2013Zmluva o prenáj.park. miesta_ERB Solar 1
20.02.201325/2013Zmluva o odbere nebezpečného odpadu_Detox BB
22.02.201326/2013Zmluva o pripojení do distr.siete_ul.Akademická, nový odber
25.02.201327/2013Dodatok 1 k nájom.zmluve 1/2009_parkoviská
25.02.201328/2013Zmluva o prenájme park. miesta_VÚB
27.02.201329/2013Zmluva o prenájme park. miesta_Sl.vodohosp.podnik
27.02.201330/2013Zmluva o prenájme park.miesta_MUDr. Dvorský
18.03.201331/2013Poistná zmluva_zrekultivovaná skládka
18.03.201332/2013Rámcová kúpna zmluva_sklené črepy
18.03.201333/2013Zmluva o pripojení_VO_Drieňová 9
18.03.201334/2013Zmluva o pripojení_VO_Drieňová 12
18.03.201335/2013Zmluva o pripojení_VO_L.Svobodu
18.03.201336/2013Zmluva o prenáj. park.miesta_Pizzéria Sorogňa
18.03.201337/2013Zmluva o prenáj.park.miesta_Penzión Tomino
18.03.201338/2013Zmluva o prenáj.park.miesta_Líškayová-Comex
22.03.201339/2013Zmluva o prenájme stĺpa VO_Spotlight,s.r.o. Bratislava
22.03.201340/2013Zmluva o dielo – zber,preprava a likv.odpadu, Obec Prenčov
05.04.201341/2013Zmluva o realizácii elekotronických aukcií
05.04.201342/2013Zmluva o nájme – oceľové fľaše
10.04.201343/2013Mandátna zmluva_obstarávanie_strav.lístky_Mgr.Bačíková
07.05.201344/2013Kúpna zmluva o odbere vytriedených sklenených črepov
09.05.201345/2013Zmluva o dielo_dodávka a montáž mostovej váhy
14.05.201346/2013Zmluva o dielo_úprava autobus. zastávok
13.06.201347/2013Zmluva o poskyt.stravovania formou str.poukážok
08.07.201348/2013Zmluva o prenájme mobilných sociál. zariadení
08.07.201349/2013Zmluva o poskytovaní služby_pre OMEGA B., s.r.o.
15.07.201350/2013Kúpno-predajná zmluva_kúpa Avia
07.08.201351/2013Dodatok 6 k zmluve o poskyt. parkov.služby_Bc.Klein
14.08.201352/2013Zmluva o prenáj.parkov.miesta_Black M
14.08.201353/2013Dodatok 1 k Zmluve o poskyt.služby (prenájom kopírky)
11.09.201354/2013Zmluva o poskyt. služby_odber textilu_Diakonie Broumov,s.r.o
03.10.201355/2013Komisionárska zmluva_predaj park.lístkov
14.10.201356/2013Kúpno-predajná zmluva_nákup náhr.dielov na Aviu
25.10.201357/2013Zmluva o prevádzkovaní autobus.zastávok v B.Štiavnici
13.11.201358/2013Dodatok k Zmluve o službách BOZP a OPP
20.11.201359/2013Zmluva na odber,prepravu a odovzdanie na zneškod.odpadov
22.11.201360/2013Dodatok 4 k Zmluve o výkupe starých vozidiel_ŽP EKO QUELET.a.s.
22.11.201361/2013Zmluva o výkupe vysepar.zložeiek KO_zberový papier
06.12.201362/2013Zmluva o poskyt. služby_výkon ZÚ_Devoša Dušan
19.12.20163/2013Dodatok 2 k Zmluve o poskyt.služby_výkon ZÚ_Zachar Jozef
19.12.201364/2013Zmluva o dodávke a distribúcii el. energie_SSE
19.12.201365/2013Dodatok k poist. zmluve_súborové MV
19.12.201366/2013Dohoda o zabezp.povinnejpráce_odpracovanie výkonu trestu (Okresný súd)