A A A

Archív 2015

DomovObčanMestské podnikyTechnické službyZmluvyArchív 2015

Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DátumzverejneniaČíslozmluvy                            Obsah zmluvy                      
15.01.201501/2015Dodatok č. 12 (ŽP EKO QELET a. s. )
24.02.201502/2015Zmluva o pripojení zariadenia (ul. Straku)
24.02.201503/2015Zmluva o pripojení zariadenia (ul. Bratská)
24.02.201504/2015Zmluva o pripojení zariadenia (ul. Svobodu)
24.02.201505/2015Kúpno – predajná zmluva (Sopko)
27.02.201506/2015Dohoda č.4/XXXIV-2/2015 (ÚPSVaR)
13.03.201507/2015Komisionárska zmluva (KŠP, s. r. o.)
20.03.201508/2015Kúpno – predajná zmluva (Farbiak)
24.03.201509/2015Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
30.03.201510/2015Dohoda o poskytn. fin. príspevku (ÚPSVaR)
30.03.201511/2015Dodatok č. 13 (ŽP EKO QELET a.s.)
31.03.201512/2015Zmluva na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo septikov (Holubek)
07.04.201513/2015Dodatok č. 1 (Metal servis recycling s. r. o.)
15.04.201514/2015Dodatok č. 1 (Svätý Anton)
16.04.201515/2015Kúpno – predajná zmluva (Obec Malá Lehota)
20.04.201516/2015Dohoda č. 15/27/52A/95 (ÚPSVaR – §52a)
30.04.201517/2015Zmluva o prenájme stĺpov VO (Podobná)
30.04.201518/2015Úrazové poistenie (§52A)
21.05.201519/2015Dohoda o zabezpečení povinnej práce (Hric)
21.5.201520/2015Zmluva o poskytnutí odbornej, metodickej a technickej pomoci pri VO (Mgr. Bačíková)
26.05.201521/2015Zmluva o nájme podperných bodov (SSE)
28.05.201522/2015Zmluva o poskytovaní služby (Omega – B., spol. s r. o.)
29.05.201523/2015Zmluva o prenájme mobilných toaliet (JOHNNY SERVIS s. r. o.)
12.6.201524/2015Kúpno – predajná zmluva (Šípoš)
26.06.201525/2015Zmluva o poskytovaní služby (OZ-Sitnianski rytieri)
01.07.201526/2015Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu (ENVIDOM)
13.08.201527/2015Dohoda o zabezp. absolv.praxe (Ing. Blahútová)
14.08.201528/2015Zmluva o prenájme rekl. tabúľ (MASLEN s. r. o.)
26.08.201529/2015Dodatok č. 14 (ŽP EKO QELET a.s.)
11.09.201530/2015Dohoda č. 15/27/52A/262
22.09.201531/2015Dodatok č. 1 k dohode č.15/27/52A/95 (ÚPSVaR)
22.09.201532/2015Kúpna zmluva (KSR – Kameňolomy SR, s. r. o.)
22.09.201533/2015Dohoda o ukončení poistenia
22.09.201534/2015Návrh poistnej zmluv (majetok)
22.09.201535/2015Úrazové poistenie (§52A)
25.09.201536/2015Dodatok č.2 ku Zmluve o poskytovaní služieb číslo 011009 (Topico)
05.10.201537/2015Dodatok č. 15 (ŽP EKO QELET a. s. )
07.10.201538/2015Zmluva o dielo na prijatie, uloženie a zneškodňovanie odpadov (REKONBAU)
12.10.201539/2015Dohoda č. 15/27/52A/295 (ÚPSVar)
12.10.201540/2015Zmluva o dielo (Mesto Banská Štiavnica)
12.10.201541/2015Zmluva o dielo (Obec Štiavnické Bane)
20.10.201542/2015Úrazové poistenie (52a)
09.11.201543/2015Zmluva o prenájme stĺpu VO (GRATIS s. r. o.)
09.11.201544/2015Kúpna zmluva (MAT-obaly, s. r. o.)
08.12.201545/2015Zmluva o dielo (Antal)
16.12.201546/2015Zmluva o dielo (Obec Beluj)
31.12.201547/2015Dodatok č. 9 (Bc. Klein)
31.12.201548/2015Zmluva o dielo na prijatie, uloženie a zneškodnenie odpadov (Obec Štiavnické Bane)
31.12.201549/2015Zmluva o vykonávaní ZÚ (RPM Service SK s. r. o.)
31.12.201550/2015Zmluva o dodávke plynu ( SPP, a. s.)