A A A

Archív 2016

DomovObčanMestské podnikyTechnické službyZmluvyArchív 2016

Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DátumzverejneniaČíslozmluvy                            Obsah zmluvy                      
12.01.201601/2016Dodatok č. 16 (ŽP EKO QELET a. s.)
29.01.201602/2016Dohoda o ukončení Zmluvy o poskyt. služby (Heiler ml.)
29.01.201603/2016Dohoda o ukončení Zmluvy o poskyt. služieb (Bc. Klein)
29.01.201604/2016Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy (Ing. Veverka)
01.02.201605/2016Zmluva o poskytovaní služieb (Heiler ml.)
01.02.201606/2016Zmluva o poskytovaní služieb (Bc. Klein)
01.02.201607/2016Mandátna zmluva (Ing. Veverka)
03.02.201608/2016Zmluva o odbere odpadu (DETOX s.r.o)
08.02.201609/2016Zmluva o výpôžičke (O.S.V.O. comp., a. s. )
15.02.201610/2016Zmluva o poskytnutí služby pri zabezpečení VO (Mgr. Bačíková)
22.02.201611/2016Zmluva o dielo SZ (Obec Beluj)
22.02.201612/2016Dohoda č. 16/27/054/41 -ŠnZ (ÚPSVaR)
22.2.201613/2016Dodatok č. 17 (ŽP EKO QELET a. s.)
10.03.201614/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Orange- VO 10sim)
11.03.201615/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Orange- VO 3sim)
22.03.201616/2016Dohoda o zabezpečení povinnej práce – Okresný súd (Kalaba)
23.03.201617/2016Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (Orange Slovensko, a. s. )
23.03.201618/2016Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (Orange Slovensko, a. s. )
23.03.201619/2016Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (Orange Slovensko, a. s. )
05.04.201620/2016Dohoda o zabezpečení povinnej práce – Okresný súd (Bartoš)
08.04.201621/2016Zmluva o poskytovaní služieb (MIKONA plus, s. r. o.)
15.04.201622/2016Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečení zberu elektroodpadu kategórie č. 5 (EKOLAMP Slovakia)
15.04.201623/2016Dodávka vody z verejného vodovodu (StVPS, a. s.) – požiarna voda
15.04.201624/2016Dodávka vody z verejného vodovodu (StVPS, a. s.) – fontána za mramorovým stĺpom
15.04.201625/2016Dodávka vody z verejného vodovodu (StVPS, a. s.) – HDTS
18.04.201626/2016Nájomná zmluva na prenájom stĺpu VO (Lupták)
18.04.201627/2016Zmluva o nájme (MESSER)
22.04.201628/2016Zmluva o prenájme mobilných toaliet (JOHNNY SERVIS s. r. o.)
28.04.201629/2016Dodatok č. 1 (Bc. Klein)
04.05.201630/2016Dohoda o zabezpečení povinnej práce (Ján Bartoš)
04.05.201631/2016Zmluva o odbere odpadu ( ARGUSS, s. r. o.)
18.05.201632/2016Kúpna zmluva (Fuel Traders Corporation s. r. o. )
23.05.201633/2016Zmluva o zabezpečení praktického vyuč. formou odbornej praxe (Michal Beňo)
06.06.201634/2016Kúpno – predajná zmluva (PZ plus, s. r. o.)
27.06.201635/2016Zmluva o dielo (VAX Projekt s.r.o.)
29.06.201636/2016Nájomná zmluva na prenájom časti zábradlia (Klaril, s. r. o.)
30.06.201637/2016Dodatok č. 1 (Obec Beluj)
30.06.201638/2016Dodatok č. 1 (Mesto Banská Štiavnica)
30.06.201639/2016Dodatok č. 1 (Obec Prenčov)
30.06.201640/2016Dodatok č. 1 (Obec Počúvadlo)
30.06.201641/2016Dodatok č. 1 (Obec Banský Studenec)
30.06.201642/2016Dodatok č. 2 (Obec Banská Belá)
30.06.201643/2016Dodatok č. 1 (Obec Kozelník)
30.06.201644/2016Dodatok č. 1 (Obec Baďan)
30.06.201645/2016Dodatok č. 1 (Obec Močiar)
30.06.201646/2016Dodatok č. 1 (Obec Žibritov)
30.06.201647/2016Dodatok č. 3 (Obec Svätý Anton)
30.06.201648/2016Dodatok č. 1 (Obec Ilija)
06.07.201649/2016Zmluva o nájme nebytových priestorov (Bytová správa)
08.07.201650/2016Dodatok č. 4 (Obec Svätý Anton)
18.07.201651/2016Dohoda ÚPSVaR – “Cesta z kruhu nezamestnanosti”
21.07.201652/2016Dohoda ÚPSVaR – “Praxou k zamestnaniu”
26.07.201653/2016Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu
29.07.201654/2016Zmluva o poskytovaní služieb (Vančo)
11.08.201655/2016Rámcová zmluva k Zmluvám o prevádzke triedeného zberu
11.08.201656/2016Zmluva o prevádzke triedeného zberu (Banská Štiavnica)
11.08.201657/2016Zmluva o prevádzke triedeného zberu (Baďan)
11.08.201658/2016Zmluva o prevádzke triedeného zberu (Močiar)
11.08.201659/2016Zmluva o prevádzke triedeného zberu (Ilija)
11.08.201660/2016Zmluva o prevádzke triedeného zberu (Žibritov)
11.08.201661/2016Zmluva o prevádzke triedeného zberu (Svätý Anton)
11.08.201662/2016Zmluva o prevádzke triedeného zberu (Prenčov)
11.08.201663/2016Zmluva o prevádzke triedeného zberu (Počúvadlo)
11.08.201664/2016Zmluva o prevádzke triedeného zberu (Kozelník)
11.08.201665/2016Zmluva o prevádzke triedeného zberu (Beluj)
11.08.201666/2016Zmluva o prevádzke triedeného zberu (Banská Belá)
11.08.201667/2016Zmluva o prevádzke triedeného zberu (Banský Studenec)
15.08.201668/2016Výpoveď mandátnej zmluvy (Ing. Veverka)
15.08.201669/2016Zmluva č. Z201618816_Z (BROSO)
22.08.201670/2016Nájomná zmluva na prenájom stĺpov VO (Dobrovičová)
21.09.201671/2016Nájomná zmluva na prenájom stĺpov VO (DISTAHO)
21.09.201672/2016Dohoda o dobrovoľníckej činnosti (ÚPSVaR – 16/27/52A/244)
27.09.201673/2016Dohoda na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti (ÚPSVaR – 50j)
03.10.201674/2016Zrušenie zmluvy (Peter Ivanič – EŠKE)
11.10.201675/2016Kúpna zmluva (KSR Kameňolomy SR)
11.10.201676/2016Zmluva o odbere elektroodpadu (AVE SK)
03.11.201677/2016Darovacia zmluva (Ing. Filjač)
10.11.201678/2016Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov (Obec Ilija)
15.11.201679/2016Dodatok č. 2 k Zmluve na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu (Obec Kozelník)
15.11.201680/2016Dodatok č. 3 k Zmluve na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu (Obec Banská Belá)
15.11.201681/2016Dodatok č. 2 k Zmluve na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu (Obec Beluj)
15.11.201682/2016Dodatok č. 2 k Zmluve na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu (Obec Ilija)
15.11.201683/2016Dodatok č. 2 k Zmluve na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu (Obec Počúvadlo)
16.11.201684/2016Dodatok č. 2 k Zmluve na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu (Obec Prenčov)
24.11.201685/2016Kúpna zmluva (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny- Škoda Felícia)
24.11.201686/2016Kúpna zmluva (KSR Kameňolomy – EKS)
24.11.201687/2016Kúpna zmluva (SBL Europe, s. r. o. – EKS)
28.11.201688/2016Dodatok č. 2 k Zmluve na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu (Obec Banský Studenec)
28.11.201689/2016Dohoda o poskytnutí príspevku (ÚPSVaR – 50 j)
29.11.201690/2016Zmluva o prenájme stĺpov verejného osvetlenia ( Štefan Halaj – DAN HAL)
29.11.201691/2016Zmluva o pripojení zariadenia (SSE – Okrúhla)
29.11.201692/2016Zmluva o pripojení zariadenia (SSE – P. O. Hviezdoslava)
29.11.201693/2016Zmluva o pripojení zariadenia (SSE – 1. mája)
29.11.201694/2016Zmluva o pripojení zariadenia (SSE – A. T. Sytnianskeho)
29.11.201695/2016Zmluva o pripojení zariadenia (SSE – Dolná)
29.11.201696/2016Zmluva o pripojení zariadenia (SSE – J. M. Hurbana)
29.11.201697/2016Zmluva o pripojení zariadenia (SSE – Ľ. Štúra)
29.11.201698/2016Zmluva o pripojení zariadenia (SSE – Poľovnícka)
29.11.201699/2016Dodatok č. 2 k Zmluve na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu (Obec Močiar)
29.11.2016100/2016Dodatok č. 5 k Zmluve na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu (Obec Svätý Anton)
29.11.2016101/2016Dodatok č. 2 k Zmluve na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu (Obec Žibritov)
09.12.2016102/2016Zmluva o poskytovaní služieb (Macko)
13.12.2016103/2016Kúpna zmluva (FUEL TRADERS)
13.12.2016104/2016Dodatok č. 2 k Zmluve na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu (Obec Baďan)
13.12.2016105/2016Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov (Obec Močiar)
19.12.2016106/2016Zmluva o poskytovaní služieb (PROENERGY)
21.12.2016107/2016Zmluva o poskytovaní služieb (parkovanie)
21.12.2016108/2016Zmluva o poskytovaní služieb (opravy)
21.12.2016109/2016Dodatok č. 3 (k Zmluve o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov Obec Žibritov)
21.12.2016110/2016Dodatok č. 3 (k Zmluve o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov Obec Banská Belá)
21.12.2016111/2016Dodatok č. 3 (k Zmluve o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov Obec Počúvadlo)
21.12.2016112/2016Zmluva na výkon zneškodňovania a zhodnocovania odpadu (TAMA BS, s. r. o.)
22.12.2016113/2016Zmluva o poskytovaní služby (ZÚ)
28.12.2016114/2016Zmluva o prenájme stĺpov (Ravafol s.r. o.)
29.12.2016115/2016Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu (Recyklačný fond)
30.12.2016116/2016Nájomná zmluva na užívanie pozemku (DURPAL)
30.12.2016117/2016Kúpna zmluva (ELGAS, s. r. o. – elektrina)
30.12.2016118/2016Dodatok č. 1 k zmluve (Renáta Páleníková – GRATIS)