Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanMestský úradOddelenie kultúry, ŠaMK

Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

ČINNOSŤ ODDELENIA
Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie(ďalej OKŠaMK) má v štruktúrach Mestského úradu špecifické postavenie vzhľadom na to, že časť jeho agendy tvorí práca charakteristizická úradu ale podstatná časť je tvorivá práca a jej prezentácioa verejnosti.
PERSONÁLNE OBSADENIE
Kultúrne centrum, Kammerhofská 1
 
Ing. Rastislav Marko - vedúci oddelenia, ktorý má na starosti manažovanie aktivít oddelenia a zamestnancov, ako aj vyhľadávanie možných externých zdrojov financovania a predkladanie návrhov na rozvoj uvedených oblastí pre vedenie mesta.
KULTÚRA A ŠPORT 
Mesto má za úlohu podporovať kultúrny život aj prostredníctvom akcií, ktorých cieľ nemusí byť vždy komerčný, ale sleduje zveľaďovanie osobnosti človeka ponúknuť zaujímavú alternatívu využívania voľného času. Dôležitou úlohou všetkých akcií je aj ich vplyv na rozvoj cestovného ruchu. OKŠaMK v tejto oblasti zabezpečuje najmä prípravu a kompletnú realizáciu menších a väčších vlastných kultúrnych podujatí, spolupracuje za mesto s organizátormi ďalších kultúrnych akcií v meste, má na starosti prevádzku kina Akademik a letného kina v Amfiteátri, samostatne pripravuje podstatnú časť grafických materiálov (spolupráca na Štiavnických novinách, plagáty a pozvánky), vedie agendu, vykonáva základnú údržbu objektov, ktoré má v správe, prevádzkuje mestský rozhlas a  spolupodieľa sa na tvorbe www stránky. OKŠaMK má v rámci čiastočného úväzku zamestnanca, ktorý má na starosti aj verejné športoviská a ihriská v majetku mesta a spoluúčasť na organizácii športových podujatí v meste. Úlohyna uvedenom úseku plnia zamestnanci mesta Ing. Milan Kašík, Mgr. Ján Petrík, Zuzana Patkošová, Mgr. Mária Sisková, Jana Fíziková.
MESTSKÁ KNIŽNICA
V B.Štiavnici Mestská knižnica spravuje fond literatúry, ktorá je k dispozícii čitateľom všetkých vekových kategórií. Okrem tejto činnosti sa knižnica venuje príprave vlastných kultúrnych aktivít zameraných na podporu čítania kníh a vzťahu k literatúre, vedeniu špeciálnej agendy a výkazníctva na prevádzke na sídlisku Drieňová v ZŠ J.Kollára. V Mestskej knižnici pracujú Katarína Kissová, Mgr. Galina Cibulková a Andrea Megová.
 
ŠTIAVNICKÉ NOVINY
Od začiatku roku 2008 spadajú Štiavnické noviny pod správu OKŠaMK. Úlohou mesta  je informovať o činnosti samosprávy, dianí v meste, problémoch občanov a aktivitách, ktoré sa v ňom dejú. Celú agendu a prípravu novín má na starosti šéfredaktor Štiavnických novín Mgr. Michal Kríž.
   
SLUŽBY
KONTAKT

Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica

Telefónny a e-mailový kontakt na pracovníkov úradu >>>

 

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica