Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Parkovací systém

Parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica účinné od 1. 7. 2020.Účinné od 1. 7. 2020.