Navigácia


Informácie

15. máj 2021, meniny má Žofia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaNariadenia mestaZásady hospodárenia

Zásady hospodárenia

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade s §-om 11 písm. a) Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, §-om 9 odst. 1 Zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov vydalo dňa 14.12.2009 uznesením MsZ č. 128/2009
Zásady upravujú a vymedzujú majetok mesta, nadobúdanie a prevody vlastníctva mesta, prenechávanie majetku mesta právnickým alebo fyzickým osobám, správu majetku mesta, ďalej hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta, s finančnými prostriedkami mesta, ako aj nakladanie s cennými papiermi a konkurzný predaj veci. Zásady nadobudli účinnosť 1.1.2010.
 
ZMENY:
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený prijatý MsZ dňa 22.8.2012 uznesením č. 109/2012.
Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený prijatý MsZ dňa 25.10.2017 uznesením č. 130/2017.

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica