Navigácia


Informácie

27. júl 2021, meniny má Božena


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSčítanie

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020 - 2021


ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV 


 

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sa ochránilo zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021AKTUÁLNE INFORMÁCIE K SČÍTANIU OBYVATEĽOV


26.2. 2021

11.2.2021


KONTAKTY K INFORMAČNEJ A METODICKEJ PODPORE OBYVATEĽOV PRI ELEKTRONICKOM SAMOSČÍTANÍ


CALL CENTRUM : 02/20 92 49 19

Kontaktný bod v BBSK: Ing. Jana Garecová

Kontaktná osoba za mesto Banská Štiavnica: Mgr. Jana Beňová

 • tel.: 045/6949639
 • e-mail: jana.benova@banskastiavnica.sk


1.2.2021


OTÁZKY A ODPOVEDE O SPOSOBE SČÍTANIA OBYVATEĽOV

Charakteristiky zisťovaných údajov o témach týkajúcich sa obyvateľov k rozhodujúcem okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sú špecifikované právne záväzným dokumentom:


25.1.2021

Sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa uskutoční elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Občan sa môže sčitovať spôsobom:

 • elektronického sčítania alebo
 • asistovaného sčítania.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.


Elektronické samosčítanie obyvateľov

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.


Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sa ochránilo zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021


Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.


Prílohy:SČÍTANIE DOMOV A BYTOV

Doba sčítania domov a bytov trvá  od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc

 • zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Sčítaním domov a bytov sú poverené obce. Vykonávajú ho poverené osoby a je realizované výlučne elektronicky, prostredníctvom Elektronického systému sčítania domov a bytov (esdb.scitanie.sk). Sčítanie domov a bytov vykoná obec vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov v rozsahu a podľa metodických vysvetliviek, ktoré sú obsahom sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov, počas doby sčítania domov a bytov úplne, správne a pravdivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania.


Na splnenie tejto povinnosti sa použijú údaje o dome a byte:

 • obci poskytnuté,
 • údaje ktorými disponuje na účel plnenia iných činností obce,
 • údaje získané od správcom bytových domov. 

Povinnosti osoby vykonávajúcej správu bytového domu

Správca bytového domu je povinný poskytnúť údaje o domoch a bytoch špecifikované v žiadosti do 60 dní od doručenia tejto žiadosti.

 TLAČOVÉ SPRÁVYPrejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 19733)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5402 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3200 hlasov)
  16.2 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3452 hlasov)
  17.5 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3846 hlasov)
  19.5 %
 • Neviem sa vyjadriť (3833 hlasov)
  19.4 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste