Organizácia školského roka 2022/23

Školský rok začína 1.9.2022, školské vyučovanie  začína 5.9.2022 – pondelok
Prvý polrok sa končí 31. januára 2023 (utorok).
Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 (streda).
Školský rok sa ukončí 30. júna 2023 – piatok.

PrázdninyPosledný deň vyučovania pred začiatkom prázdninTermín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné27.10.202228.10. – 31.10.20222.11.2022
Vianočné  22.12.202223.12.2022 – 7.1.20239.1.2023
Polročné zrušené 
Jarné – Banskobystrický kraj24.2.202327.2 – 3.3.20236.3.2023
Veľkonočné 5.4.20236.4. – 11.4.202312.4.2023
Letné30..6.20231.7. – 31.8.2023  4.9.2023

Poznámky:
Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. V čase letných prázdnin sa prevádzka MŠ prerušuje zo zákona nepretržite najmenej na 3 týždne. O organizácii činností a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom – rodičia budú včas informovaní o možnosti dochádzky detí v čase prázdnin do MŠ vopred určenej.