Navigácia


Informácie

26. júl 2021, meniny má Anna/Hana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanPrerušenie dodávky EE

Prerušenie dodávky EE

Plánované prerušenia dodávky elektrickej energie:


  • 22. 7. v čase od 7:00 do 10:00 hod. bolo nahlásene prerušenie distribúcie EE na odbernom mieste: Ul. 29. augusta č. 1, 4;B. Nemcovej č. 1 – 20; J. I. Bajzu; J. Kollára č. 1 – 16; Na Maxmilián šachtu č. 1 – 3; Nám. padlých hrdinov; Obrancov mieru č. 13, 36 – 109, 114, 121, 400, 413, 419 Partizánska č. 9; R. Debnárika č. 1 – 5; S. Chalupku č. 1 – 12; Školská č. 2
  • 4. 8. v čase od 10:30 do 15:30 hod. bolo nahlásene prerušenie distribúcie EE na odbernom mieste: Ul. A. Pecha č. 30; Dolná Resla č. 2 – 21; Družicová č. 1 – 7; Horná Resla č. 22 -29; J. Augustu č. 1 – 10; Kamenná
  • 17. 8. v čase od 8:00 do 16:00 hod. bolo nahlásene prerušenie distribúcie EE na odbernom mieste: Ul. 29. augusta č. 1, 4;B. Nemcovej č. 1 – 20; J. I. Bajzu; J. Kollára č. 1 – 16; Na Maxmilián šachtu č. 1 – 3; Nám. padlých hrdinov; Obrancov mieru č. 13, 36 – 109, 114, 121, 400, 413, 419 Partizánska č. 9;R. Debnárika č. 1 – 5; S. Chalupku č. 1 – 12; Školská č. 2
  • 19. 8. v čase od 7:30 do 16:00 hod. bolo nahlásene prerušenie distribúcie EE na odbernom mieste: Ul. 8. mája č. 1; Akademická č. 15 – 27; A. G. Gollnerovej; A. Bernoláka č. 1 – 21 , Banícka č. 1 – 7; Belianska; Belianske jazero; Dolná č. 25; Dr. I. Tótha č. 2 – 7; Družstevná č. 1 – 12; Ď. Langsfelda č. 1 – 8; Hadová            Hlavná; Horná; J. Hollého č. 2 – 7; J. Palárika  č. 8 – 10; J. Matušku č. 1 – 12; J. M. Hurbana; J. Gagarina; Lesnícka; Ľ. Podjavorinskej; Ľ. Štúra; Majer; Mierová; Mládežnícka; Na Jazero; P. O Hviezdoslava; P. Jilemnického; Pletiarska; Pod Kalváriou; Poľnohospodárska; Slovanská; SNP; S. H. Vajanského, Športová; Údolná; Vyhnianska
  • 25. 8. v čase od 7:30 do 16:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na odbernom mieste: Ul. 8.mája, A.T.Sitnianskeho, Banky, Belianska, Belianske jazero, Drevená, Ďurka Langsfelda, E.M.Šoltésovej, Hadová, Hlavná, Horná, J.M.Hurbana, Juraja Fándlyho, Kolpašská, Ladislava Novomeského, Majer, M.M.Hodžu, Na jazero, Okrúhla, Osadná, Pustá, SNP, Športová 1, Trate mládeže 1-4, Vyhnianska

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Čierna skrinka