A A A

Dopravné obmedzenia počas podujatia Nezabudnuté remeslá

DomovObmedzeniaDopravné obmedzeniaObmedzeniaDopravné obmedzenia počas podujatia Nezabudnuté remeslá
Dopravné obmedzenia počas podujatia Nezabudnuté remeslá
Autor:Ján Petrik Kategórie: Dopravné obmedzeniaObmedzenia Uverejnené:2. augusta 2022

Dňa 6.8.2022 sa uskutoční verejné kultúrne podujatie Nezabudnuté remeslá. Súčasťou bude okrem folklórneho programu aj rozsiahly jarmok s prezentáciou remeselníkov na Námestí sv. Trojice a na Radničnom námestí.

Úspešný priebeh podujatia si vyžiada úplné uzavretie Námestia sv. Trojice a čiastočné uzavretie Radničného námestia pre dopravu od 05.08.2022 od 18.00 hod. do 06.08.2022 do 23.00 hod., vrátane úplného zákazu parkovania.

Prípravné práce budú prebiehať od 4. a 5.8.2022 a nespôsobia dopravné obmedzenia (pôjde o prípravu stánkov pre predajcov a pod. – tieto budú umiestnené a označené tak, aby neobmedzovali vodičov). Po ukončení podujatia sa uskutoční čistenie námestí a zber vzniknutého odpadu.

Obyvateľom centra mesta a vodičom dopredu ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie. Zároveň všetkých pozývame na podujatie! Podujatie z verejných zdrojov podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

Informácie o podujatí: www.kultura.banskastiavnica.sk