A A A

Odstávka vody v dôsledku opráv na vodovodnom potrubí.

DomovČlánkyOdstávka vody v dôsledku opráv na vodovodnom potrubí.
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:10. augusta 2022

Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, Vám oznamuje, že z dôvodu vykonávania opravy – havárie na verejnom vodovode v B.Štiavnici na ul. Vodárenská 5  – bude dňa 11.8.2022 – od 8,30 hod. do 14,00 hod.

PRERUŠENÁ  DODÁVKA  VODY v Banskej Štiavnici na ulici Vodárenská, Úvozná, Staromestská, Malá Okružná, Horná Ružová, Dolná Ružová, Botanická

Náhradné zásobovanie vodou bude zabezpečené v súlade s prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu. V tejto súvislosti Vás preto prosíme o prípadné predzásobenie sa pitnou vodou.  Bližšie informácie na tel. čísle  0908 679 593, 0907 847 903 . Po oprave poruchy sa bude vykonávať odkalovanie, odvzdušňovanie a preplach vodovodného potrubia. V uvedenom čase môže byť senzoricky zhoršená kvalita vody a môže byť ovplyvnený aj tlak vo vodovodnom potrubí.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. sa Vám vopred ospravedlňuje za spôsobené obmedzenie a ďakuje za Vašu trpezlivosť.