A A A

Odvolanie mimoriadnej situácie

DomovČlánkyOdvolanie mimoriadnej situácie
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:24. marca 2023

Primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková odvoláva dňa 24. 3. 2023 o 13:00 hod. mimoriadnu situáciu na území mesta Banská Štiavnica.

Stav poškodených objektov požiarom bol prehliadnutý statikom a nehrozí ich zrútenie. Okolie poškodených objektov je zabezpečené prenosným oplotením, ktoré bráni vstupu osôb a vjazdu automobilov mimo organizácií odstraňujúcich havarijný stav a vykonávajúcich dočasné prekrytie poškodených objektov.

Ďalšia činnosť na vyčlenenom území mesta Banská Štiavnica bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov primátorky mesta a štatutárnych zástupcov dotknutých organizácií.