A A A

OR PZ SR upozorňuje vodičov elektrických kolobežiek

DomovČlánkyOR PZ SR upozorňuje vodičov elektrických kolobežiek
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:26. apríla 2023

V poslednej dobe sú elektrické kolobežky síce populárnym a obľúbeným, avšak aj nebezpečným trendom. Niektorí nezodpovední vodiči elektrických kolobežiek ohrozujú svojou bezohľadnou jazdou nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Elektrická kolobežka, označovaná aj ako kolobežka s pomocným motorčekom, je nemotorové vozidlo podľa § 32 Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vodiči elektrických kolobežiek smú podobne ako cyklisti jazdiť len jednotlivo za sebou. To neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde je povolená jazda dvoch vodičov elektrických kolobežiek vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Vodiči elektrických kolobežiek nesmú podľa zákona jazdiť bez držania riadidiel s výnimkou prípadu, keď dávajú znamenie rukou o smere jazdy. Na elektrickej kolobežke je dovolená jazda len jednému človeku, ktorý nesmie počas jazdy prevážať zvieratá či predmety, ktoré by vedenie kolobežky sťažovali. Vodič elektrickej kolobežky smie použiť priechod pre chodcov aj cestičku pre cyklistov, pričom na nich nemôže byť ohrozený ani jeden z nich. Na priechode pre chodcov nie je povolené prekročenie rýchlosti chôdze.

Vodič elektrickej kolobežky nie je povinný chrániť si hlavu prilbou, ani mať počas jazdy         za zníženej viditeľnosti umiestnené na sebe reflexné prvky. Tieto sa však určite  odporúčajú. Elektrickú kolobežku môžu viesť len osoby staršie ako 15 rokov. Mladšie osoby na nej môžu jazdiť v obytnej zóne alebo napríklad na poľnej či lesnej cestičke. Keďže elektrická kolobežka môže dosiahnuť rýchlosť až 25 km/h, je na zvážení rodičov, či dieťaťu prilbu dajú alebo nie.

Tolerancia alkoholu v krvi je pre vodičov elektrických kolobežiek rovnaká ako u cyklistov. Pri dopravnej kontrole príslušníkmi PZ nesmie množstvo alkoholu v krvi prekročiť hodnotu 0,5 promile. To však platí len pre jazdu v obci, meste a cestičke pre cyklistov. V ostatných prípadoch je tolerancia alkoholu nulová. Vodičovi elektrickej kolobežky pri zistení alkoholu v krvi hrozí pri ústnom pojednávaní pokuta až do výšky 800,- €, v blokovom alebo rozkaznom konaní až do výšky 650,- €.

OR PZ v Žiari nad Hronom