Oznam mestskej knižnice


Mestská knižnica v Banskej Štiavnici oznamuje svojim používateľom, že v letných mesiacoch júl a august sa  m e n í  bežný  v ý p o ž i č n ý  r e ž i m  na letný, ktorý bude skrátený každý deň do 15.00 hod. okrem štvrtku, ktorý zostáva nestránkový a stredy, ktorá zostáva k dispozícii do 17.00 hod. Na predlžovanie výpožičnej doby vypožičaných dokumentov, najmä počas letných prázdnin a v čase dovoleniek, odporúčame využiť telefonický či mailový kontakt mestskej knižnice: 045/6949658, kniznica@banskastiavnica.sk. Pobočka pre deti a mládež na sídlisku Drieňová bude v čase letných prázdnin z a t v o r e n á.

Ďakujeme za pochopenie,  vaša MsK.

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...