A A A

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

DomovČlánkyOznam pre rodičov budúcich prvákov
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:13. marca 2023

Mesto Banská Štiavnica oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí na plnenie  povinnej školskej dochádzky pre  školský rok 2023/24 do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica a to v:

  • Základnej škole  Jozefa Horáka , Ul.P.Dobšinského 17 ( Križovatka)
  • Základnej škole Jozefa Kollára, Ul.L.Svobodu 40 (Drieňová)

sa bude konať dňa 19.apríla 2023  – streda, v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. priamo v  priestoroch  škôl.

Rodičia môžu využiť aj zápis detí elektronickou formou  na webových stránkach škôl a to  až do 28.apríla 2023.

ZŠ pri zápise dieťaťa vyžadujú osobné údaje dieťaťa a zákonného zástupcu v zmysle §20 ods.4 a,b) Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie o zápise  získate priamo v školách, alebo v materskej škole, ktorú Vaše dieťa aktuálne navštevuje ako povinne predprimárne vzdelávané dieťa.

Kontakty: