Oznámenie o neprejazdnosti miestnej komunikácie


Oznamujeme občanom, že v dňoch 25. – 26. 6. 2024 bude z dôvodu úpravy miestnej komunikácie uzavretá ul. Mládežnícka  – odbočka z cesty I. triedy až po odbočku na školský internát SOŠ lesníckej.

Prosíme preto vodičov o trpezlivosť a ďakujeme za pochopenie.

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...