A A A

Pamiatka zosnulých

DomovČlánkyPamiatka zosnulých
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:3. novembra 2023

Vo štvrtok 2. 11. 2023 Mesto Banská Štiavnica usporiadalo v spolupráci s Rímskokatolíckou Farnosťou Banská Štiavnica a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Banská Štiavnica v Dome smútku Frauenberg spomienku na našich najdrahších, ktorí nás navždy opustili. Svojim životom a prácou, získali si trvalé miesto v srdciach i mysliach všetkých nás, ktorí sme ich milovali… Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková si uctila pamiatku občanov nášho mesta, čo vyjadrila vrúcnymi slovami vo svojom príhovore. Báseň predniesla Mgr. Mária Petrová. Tých, ktorí nás v uplynulom období opustili prečítali zo Zboru pre občianske záležitosti Jarmila Simonidesová a matrikárka Mgr. Miroslava Celderová. Podujatia sa zúčastnili aj evanjelický zborový farár Mgr. Daniel Gdovin, z hontianskeho seniorátu západného dištriktu ECAV na Slovensku v Banskej Štiavnici a Kaplán rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Banská Štiavnica Mgr. Dominik Kučera, ktorí pri tejto príležitosti si pripomenuli Pamiatku všetkých zosnulých ekumenickou pobožnosťou a modlitbami.
Vrelou spomienkou na zosnulých, ktorí nás opustili koncom minulého roka a v tomto roku sme si uctili ich pamiatku zapálením veľkého srdca z kahancov. Nech odpočívajú v pokoji!
Michal Kríž