Posilnenie letných spojení autobusovej dopravy v okolí Banskej Štiavnice.


V oblasti okolia Banskej Štiavnice obdobne ako v minulých štyroch rokoch BBSK zabezpečil prípojné autobusové spojenia od vybraných vlakov ZSSK na Počúvadlianske jazero vrátane rozšírenia víkendových spojení do Banského Studenca, Štiavnických Baní a Svätého Antona.

Do historického centra Banskej Štiavnice, k banskému múzeu aj štiavnickým tajchom sa tak bude možné dostať oveľa rýchlejšie s využitím letných sezónnych víkendových autobusových spojov premávajúcich od 29. júna do 1. septembra 2024.

Viac informácií sa dočítate priamo na stránkach BBSK, kde je možné si spomínané prehľady aj stiahnuť: https://www.bbsk.sk/aktuality/letne-posilnenie-vikendovej-autobusovej-dopravy-v-okoli-banskej-stiavnice

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...