A A A

Rekonštrukcia elektrického vedenia

DomovČlánkyRekonštrukcia elektrického vedenia
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:2. marca 2023

Práce potrvajú približne mesiac. Nezaobídu sa bez rozsiahlejších odstávok elektriny a dopravných obmedzení na niekoľkých uliciach na okraji centra. Investícia za viac než stotisíc eur eliminuje poruchy a umožní pripojenie nových odberateľov.

Energetická spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) rozbehne od budúceho pondelka v Banskej Štiavnici rekonštrukciu časti elektrického vedenia. Dotkne sa rozvodov nízkeho napätia na uliciach Antona Pécha a Viery Václavekovej na východnom okraji historického centra. Na približne 600-metrovom úseku sa v súčasnosti nachádza 18 betónových stĺpov s neizolovanými vodičmi a trafostanica zamurovaná do jednej z budov. Jednotlivé prvky majú už viac ako päťdesiat rokov, sú zastarané a opotrebované. Vedenie si preto vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Potrvá od 6. marca do prvej polovice apríla, s tým, že počas 19-tich pracovných dní dôjde k prerušeniu dodávky elektriny na spomínaných a niekoľkých susedných uliciach.

„Na začiatku ulice Antona Pécha odstránime tri stĺpy a nahradíme ich podzemným káblom. Zvyšných 15 stĺpov vymeníme a neizolované vodiče nahradíme novým vzdušným káblom s izoláciou. Zložitý terén a úzke uličky v tejto časti mesta nám neumožňujú uložiť celé vedenie do zeme,“ zdôvodnil postup energetikov Peter Beňadik, projektový manažér SSD. Dodal, že súčasťou prác bude aj výmena technológie v trafostanici vrátane transformátora a rekonštrukcia takmer tridsiatich domových prípojok.

Stredoslovenská distribučná investuje do obnovenia miestnej siete približne 110-tisíc eur. Obyvatelia môžu očakávať plynulejšiu dodávku elektriny s menším rizikom výpadkov. Rekonštrukcia navyše umožní v budúcnosti pripojenie ďalších tridsiatich nových odberných miest.

Výmena stĺpov, zakopanie kábla, natiahnutie nového vedenia a práce v trafostanici sa nezaobídu bez ťažkých mechanizmov. Elektromontéri počítajú s nasadením bagra, žeriava a nákladných áut. „Vzhľadom na veľmi obmedzený manévrovací priestor budeme kopať aj ručne. Niektoré stĺpy sa nachádzajú v tesnej blízkosti domov a v predzáhradkách. Tam, kde to bude možné, ich posunieme čo najbližšie k plotu. Na ich premiestnenie mimo súkromných pozemkov nemáme priestorové alternatívy,“ priblížil P. Beňadik. Obzvlášť náročná bude podľa neho výmena stĺpa, ku ktorému vedie tak úzka cesta, že sa k nemu nedostane potrebná technika. Vyžiada si to pravdepodobne zásah do priľahlého svahu a odstránenie kovového zábradlia. V krajnom prípade vymenia stĺp za dvojitý drevený. Keďže je ľahší, nebudú pri tom potrebovať ťažkú techniku.

„Po všetkých nevyhnutných zákrokoch dáme okolie do pôvodného stavu. Obyvatelia by však mali počítať s viacerými obmedzeniami, či už dopravnými, ale hlavne s plánovanými odstávkami elektriny,“ upozornil P. Beňadik.

Pokiaľ to okolnosti a plynulosť rekonštrukcie dovolia, elektromontéri vynaložia maximálne úsilie, aby odstávky v jednotlivých dňoch skrátili na nevyhnutné minimum. V niektorých dňoch tak môžu mať dotknutí odberatelia elektrinu k dispozícii výrazne skôr ako v ohlásenom čase. Podmienkou bude, aby sa počas prác nevyskytli žiadne nepredvídateľné komplikácie. Stredoslovenská distribučná žiada všetkých zasiahnutých obyvateľov o trpezlivosť a vhodnú prípravu na odstávky.

Odstávky elektriny na uliciach Antona Pécha, Viery Václavekovej, Horná Resla, Koncová, Pod Paradajzom a Samuela Mikovíniho:
6. až 10. marec od 7:00 do 19:30 hod. 100 odberných miest
13. až 16. marec od 7:00 do 18:00 hod. 100 odberných miest
20. až 24. marec od 7:00 do 18:00 hod. 100 odberných miest
28. až 31. marec od 7:00 do 18:00 hod. 200 odb. miest (vrátane ulíc Družicová, Jaroslava Augustu, Kamenná a Radničné nám.)
4. apríl od 7:00 do 19:30 hod. 100 odberných miest

Detailný prehľad odstávok s konkrétnymi časmi a adresami dotknutých odberateľov je zverejnený na www.ssd.sk v časti plánované odstávky.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú viac ako 770-tisíc domácností a firiem.  

Miroslav Gejdoš
špecialista externej komunikácie, Stredoslovenská distribučná, a. s.