A A A

Salamandrové trhy 2023

DomovČlánkySalamandrové trhy 2023
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:14. marca 2023

Oznamujeme záujemcom o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostnom trhu, ktorý sa koná v rámci podujatia Salamandrové dni 2023, že trh sa bude konať v tomto roku v termíne 08. a 09. septembra 2023 (piatok, sobota) tradične na Námestí sv. Trojice. Upozorňujeme všetkých záujemcov o predajné miesto, predajcov spotrebného a potravinárskeho tovaru, rýchleho občerstvenia i vlastných ľudovo-umeleckých a remeselných výrobkov, že je potrebné vyplniť ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU na Salamandrové trhy 2023, ktorá musí byť podpísaná aj s potrebnými prílohami a poslať poštou na Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 969 01 Banská Štiavnica v termíne najneskôr do 17. júla 2023. Potrebné tlačivá a tiež organizačné pokyny nájdete na: https://www.banskastiavnica.sk/obcan/mestsky-urad/tlaciva/ .