A A A

Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých sa blíži

DomovČlánkySviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých sa blíži
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:23. októbra 2023

Blížia sa dni, kedy viac ako obvykle spomíname na našich blízkych, priateľov, známych a navštevujeme miesta ich posledného odpočinku.

Cintoríny sú pripravené na zvýšenú návštevnosť a preto si dovoľujeme vám poskytnúť tieto informácie:

Cintoríny v meste Banská Štiavnica sú pre verejnosť otvorené každý deň v dobe od 08.00 hod. do 20.00 hod. s možnosťou využitia tečúcej vody tam, kde je zavedený jej prívod.

Žiadame vás pri návšteve cintorínov dodržiavať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, aby bol zabezpečený bezpečný prechod a prejazd v okolí cintorínov a preto buďte voči ostatným vodičom ohľaduplní a trpezliví počas vchádzania a vychádzania z okolia cintorínov a parkoviska pod Novým Zámkom pri cintoríne Frauenberg, ako aj z parkovacích miest.

Zároveň prosíme všetkých návštevníkov, aby zodpovedne pristupovali k separovaniu starých, použitých kahancov, vencov a aranžmánov a dodržiavali čistotu a poriadok na cintorínoch a v ich okolí. K dispozícií budú pripravené veľkokapacitné kontajnery umiestnené za Piarskou bránou, v cintorínoch Lazaret, Zvonový vršok, Dolný cintorín Štefultov, Horný cintorín Štefultov, ako i kontajnery na triedený odpad, umiestnené za domom smútku Frauenberg.

Kontrolu týchto priestorov budú priebežne zabezpečovať: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, ako i správca cintorínov a Mestská polícia mesta Banská Štiavnica, ktorá sa bude zameriavať na hliadkovanie v okolí cintorínov a tiež v prípade potreby na regulovanie dopravy, ktorá býva v tomto období značne preexponovaná.

Zároveň vás žiadame, aby ste boli opatrní, aby ste svoje osobné veci nenechávali na viditeľných miestach vo vašich osobných motorových vozidlách a tieto vždy pri odchode z nich uzamykali za účelom predchádzania krádeží.

Mesto Banská Štiavnica si vás zároveň dovoľuje pozvať dňa 2. 11. 2023 o 14.00 hod. do Domu smútku Frauenberg, kde sa uskutoční spomienka na všetkých, ktorí nás opustili koncom roka 2022, až do novembra roku 2023.

Veríme, že sa tejto spomienky zúčastníte a spoločne si zaspomíname na tých, ktorí si získali trvalé miesto v našich srdciach.

V prípade požiadaviek alebo získania informácii sa obráťte na:

  • Správcu cintorínov na tel. čísle: 0903 127 352,
  • Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, dispečing tel. číslo. 0908 272 630
  • Mestská polícia Mesta Banská Štiavnica, tel. číslo 0905 597 673