A A A

Vyhlásenie dodatku č.3 k VZN Mesta Banská Štiavnica 1/2012

DomovÚradná tabuľaVyhlásenie dodatku č.3 k VZN Mesta Banská Štiavnica 1/2012
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:31. augusta 2023

Vyhlásenie dodatku k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2012 v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica.

Dodatok č.3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2012
formát pdf
Stiahnuť