A A A

Oznámenia o uložení zásielok

DomovÚradná tabuľaOznámenia o uložení zásielok
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:25. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi,

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA: Sabina Pastierová

DÁTUM VYVESENIA OZNÁMENIA: 25.11.2022

že si môže prevziať v Klientskom centre, Námestie sv. Trojice 3, 969 24 Banská Štiavnica, počas úradných hodín MsÚ a v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa :  09.12.2022 

  • Doporučenú zásielku do vlastných rúk .

 


Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi,

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA: Miroslav Dulaj

DÁTUM VYVESENIA OZNÁMENIA: 25.11.2022

 že si môže prevziať v Klientskom centre, Námestie sv. Trojice 3, 969 24 Banská Štiavnica, počas úradných hodín MsÚ a v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa :  09.12.2022 

  • Doporučenú zásielku do vlastných rúk .

 


Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi,

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA :  Martin Balog, Milan Chladný

DÁTUM VYVESENIA OZNÁMENIA: 25.11.2022

že  si  môže  prevziať  v  Klientskom  centre, Námestie  sv. Trojice 3, 969 24 Banská Štiavnica, počas úradných hodín MsÚ a v odbernej lehote 18 dní, ktorá končí dňa 12.12.2022

  •  Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v Banskej Štiavnici.