A A A

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

DomovÚradná tabuľaOznámenie o zrušení trvalého pobytu
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:5. septembra 2023

Ohlasovňa pobytu v Banskej Štiavnici na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

05.09.2023 trvalý pobyt
Bc. Lenka Chmelková, narodená 25.07.1982

Miestom nového trvalého pobytu občana je obec Banská Štiavnica.