Program na zlepšenie kvality ovzdušia


Zóna Banskobystrický kraj
Oznámenie o strategickom dokumente
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Formát Pdf
Stiahnuť