A A A

Verejná vyhláška

DomovÚradná tabuľaVerejná vyhláška
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:5. septembra 2023

MCNET.SK, s.r.o., IČO 43836305, Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len “navrhovateľ”) podal dňa 6.6.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

” Optická sieť – prepojenie lokalít “

na pozemkoch v katastrálnom území Banská Štiavnica. Jedná sa o líniovú stavbu. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Verejná vyhláška
formát pdf
Stiahnuť