A A A

Verejná vyhláška

DomovÚradná tabuľaVerejná vyhláška
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:7. septembra 2023

Janka Bačíková, 29. augusta 6, 969 01 Banská Štiavnica, Martin Bačík, 29. augusta, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len “stavebník”) dňa 21.07.2023 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Novostavba rodinného domu Banská Štiavnica – Štefultov“

na pozemku register “C” parc. č. 576, pozemku register „C“ parc. č. 576/2 (spevnená plocha) pozemku register „C“ parc. č. 6972/33, 6972/43 (rodinný dom), pozemku register „C“ parc. č. 6972/42 (spevnená plocha), 6972/44 (garáž a spevnené plochy), register “E” parc. č. 452/1 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Oznámenie o začatí stavebného konania
formát pdf
Stiahnuť