A A A

Vyhlásenie VZN Mesta Banská Štiavnica 3/2023

DomovÚradná tabuľaVyhlásenie VZN Mesta Banská Štiavnica 3/2023
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:31. augusta 2023

Vyhlásenie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj
formát pdf
Stiahnuť