A A A

Verejné pripomienkovanie Urbanistickej štúdie: Rekonštrukcia Dolnej ulice Banská Štiavnica

DomovČlánkyVerejné pripomienkovanie Urbanistickej štúdie: Rekonštrukcia Dolnej ulice Banská Štiavnica
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:10. mája 2023

Mesto Banská Štiavnica pripravuje podklady na spracovanie projektovej dokumentácie úprav verejných priestranstiev Dolnej ulice a jej okolia, v rámci ktorej bola spracovaná štúdia, ktorá je daná verejnosti na pripomienkovanie.

Radi by sme do projektovej dokumentácie zahrnuli aj pripomienky verejnosti do finálneho zadania pre spracovanie projektovej dokumentácie. Preto Vám ponúkame možnosť vyjadriť sa prostredníctvom možnosti podania pripomienok, a to do 31.5. 2023, do 12:00 hod.

Pripomienky, ktoré budú relevantné a bude ich možné zapracovať do projektovej dokumentácie, použijeme ako podklad zadania pri následnom spracovaní projektovej dokumentácie na rekonštrukciu uvedených verejných priestorov.

Pripomienky môžete posielať cez formulár: https://forms.gle/ms2MwQz5wDmLf62f8

Upozorňujeme že predmetnú štúdiu nie je možné publikovať, resp. rozširovať bez súhlasu majiteľa diela (Mesta Banská Štiavnica) a autorov, v zmysle platnej legislatívy.

Urbanistická štúdia
formát pdf
Stiahnuť