A A A

Voľné pracovné miesto

DomovČlánkyVoľné pracovné miesto
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:26. októbra 2022

Zamestnanec na pracovnú pozíciu: Opatrovateľ / Opatrovateľka v domácnosti klienta

 Informácie o pracovnom mieste – stručná náplň práce:

 • Zabezpečenie pomoci odkázaným občanom pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a sprievod pri sociálnych aktivitách
 • Vykonávanie úkonov v zmysle poverenia pre výkon opatrovateľskej služby.

Kvalifikačné predpoklady:  

 • Vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
 • Úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
 • Stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,   
 • Nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
 • Akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Iné požiadavky a osobnostné predpoklady:     

 • Občianska bezúhonnosť
 • Komunikatívnosť, empatia, zmysel pre zodpovednosť, samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu spolu s uvedenými kontaktnými údajmi (e-mail, adresa, číslo telefónu),
 • Kópia osvedčenia o absolvovaní kurzu opatrovania,
 • Písomný súhlas pre spracovanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (k dispozícii na stránke mesta www.banskastiavnica.sk)

Ponúkaný plat:

Plat v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Pri pracovnom úväzku v rozsahu 37,5hod./ týždenne plat od 646 €.

Predpokladaný nástup: ihneď

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Banská Štiavnica
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Bližšie informácie:  tel. č. 045/6949622 – PhDr. Katarína Harvanová