A A A

Vyzvi srdce k pohybu

DomovČlánkyVyzvi srdce k pohybu
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:11. mája 2023

Svetový deň – pohybom ku zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu.

V súvislosti s týmto svetovým dňom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva SR vyhlasuje X. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kampaň bude trvať od 15. mája do 6. augusta 2023. Jej cieľom je zvýšiť pohybovú aktivitu dospelej populácie v rozsahu minimálnych odporúčaní stanovených WHO – aspoň 30 minút denne venovaných rôznym druhom pohybu v adekvátnej intenzite. Zapojiť do kampane sa môže každý dospelý bez rozdielov. Po ukončení kampane budú z účastníkov vyžrebovaní desiati výhercovia darčekových poukážok na nákup športových potrieb, ktorí zároveň získajú aj propagačné predmety od podporovateľov kampane. Tí, ktorí sa chcú zapojiť do žrebovania, musia počas najmenej štyroch za sebou nasledujúcich týždňov vykonávať fyzickú aktivitu aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie.

Výhercovia budú po skončení a vyhodnotení kampane vyžrebovaní spomedzi účastníkov, ktorí splnia podmienky súťaže a zároveň odošlú vyplnený účastnícky list elektronicky na adresu poradna.zdravia@vzbb.sk, alebo zh.opz@uvzsr.sk. Prípadne poštou na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56  Banská Bystrica alebo RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom, ul. Cyrila a Metoda357/23, 96501 Žiar nad Hronom.

Plagát
formát pdf
Stiahnuť
Účastnícky list
formát pdf
Stiahnuť