Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2024/25


Mesto Banská Štiavnica, ako dotknutá obec v zmysle §20 ods.3) zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje  dátum zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od škol. roka 2024/25 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica a to v:

  • Základnej škole Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Ul.P.Dobšinského 17,Banská Štiavnica, Kontakt: www.zsjhbs.sk, zs_j.horaka@zsjhbs.sk, 045/6921463, 045/2909030
  • Základnej škole Jozefa Kollára, Ul.L.Svobodu 40, Banská Štiavnica, kontakt: zsjkollara@gmail.com, www.zsjkollara.edupage.org., 045/6920627, 0911370041

nasledovne:

  1. zápis osobne priamo v uvedených školách: 10.apríla 2024 v čase 8.00 hod – 12.00 hod
    13.00 hod. – 17.00 hod.
  2. zápis elektronicky na web.stránkach škôl: aktuálne, až do 30.apríla 2024

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje dieťaťa a zákonného zástupcu v zmysle §20 ods.4) hore citovaného zákona.

 

Podobné články

19. apríla 2024
Listový festival – uzávierka súťaže

OZNAM Z MESTSKEJ KNIŽNICE Oznamujeme záujemcom literárno-výtvarnej súťaže Listový festival, ktorá sa...

19. apríla 2024
PODKROVIE PLNÉ POÉZIE v MsK- klube Rubigall

Srdečne pozývame milovníkov umenia na 1. z pripravovaných literárnych stretnutí so spoločným názvom...

18. apríla 2024
O pohár primátorky Banskej Štiavnice

Rybárske preteky dospelých „O pohár primátorky Banskej Štiavnice“ , ktoré sa budú konať v sobotu 11. mája 2024 na Počúvadlianskom jazere.

17. apríla 2024
Zápis a deň otvorených dverí MŠ Bratská

.