A A A

Zápis z výberového konania

DomovČlánkyZápis z výberového konania
Autor:Mária Sisková Kategórie: Uverejnené:2. júna 2023

Dňa 11.05.2023 sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Banskej Štiavnici uskutočnilo výberové konanie na pracovnú pozíciu pracovník Oddelenia právneho a správy majetku. Do výberového konania sa prihlásili 6 uchádzači. Jeden z uchádzačov sa ešte pred konaním výberového konania svojej žiadosti zriekol. Jedna uchádzačka sa výberového konania nezúčastnila. Všetci uchádzači splnili kvalifikačné podmienky výberového konania a doložili všetky potrebné doklady (žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu, stručný profesijný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov). Výberové konanie sa uskutočnilo formou osobného rozhovoru.

Zápis z výberového konania na pracovnú pozíciu pracovník Oddelenia právneho a správy majetku, konaného dňa 11.05.2023 na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici
formát pdf
Stiahnuť