Zmena úradných hodín na matričnom úrade


V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne:

Pondelok            8:00-15:00 hod.

Utorok                 8:00-11:30 hod.

Streda                  8:00-11:30 hod.

Štvrtok                 8:00-11:30 hod.

Piatok                   8:00-11:30 hod.

Podobné články

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...

4. júla 2024
Ochrana úrody pred požiarmi

Vážení občania ! Príchodom teplých, slnečných dní sa zvyšuje pracovná aktivita pri zbere a skladova...